پروازهای بین المللی کانادا گرانترین در جهان!

آژانس مسافرت های هوایی آنلاین به نام kiwi.com با انتشار جدول، اسامی گرانترین و ارزانترین کشورها از نظر هزینه سفر با هواپیما را اعلام کرده.

طبق این جدول گرانترین بلیط ها برای پروازهای بین المللی در کانادا صادر می شود.

در تحقیق kiwi.com بیش از یک میلیون سفر بین المللی و داخلی در طی یک سال مورد بررسی قرار گرفته. نتیجه این بررسی حاکی است که برای پروازهای داخلی هند ارزانترین بها را به ازای هر 100 کیلومتر سفر هوایی دریافت می کند و ارزانترین بلیط ها را ارائه میدهد، و امارات عربی متحده بیشترین هزینه را دریافت می کند و گرانترین بلیط ها را ارائه می دهد.آگهی

آگهی

خلاصه این بررسی به قرار زیر است:
ـ در زمینه پروازهای داخلی هند ارزانترین بلیط ها را صادر می کند.
ـ در زمینه پروازهای بین المللی چین ارزانترین بلیط ها را صادر می کند.
ـ در زمینه پروازهای داخلی، امارات عربی متحده گرانترین بلیط ها را صادر می کند.
ـ در زمینه پروازهای بین المللی کانادا گرانترین بلیط ها را صادر می کند.
در رابطه با هزینه پروازهای بین المللی، هانتیگتون پست جدول روبرو را تهیه کرده است:

هزینه متوسط پروازهای بین المللی توسط خطوط هوایی کشورهای جهان، برای هر یکصد کیلومتر پرواز (به دلار آمریکا)

هزینه متوسط پروازهای بین المللی توسط خطوط هوایی کشورهای جهان، برای هر یکصد کیلومتر پرواز (به دلار آمریکا)

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید