مصرف ماری جوانا در انتاریو دو برابر شده!

دولت فدرال تصمیم دارد سال 2017 ماری جوانا را قانونی کند. 

مصرف ماری جوانا در دو دهه اخیر در کانادا به طور مستمر در حال افزایش بوده.

پژوهشگران مشغول بررسی این مسئله هستند. برای مثال در انتاریو ـ به موجب یک نظرسنجی که نتایجش روز چهارشنبه از سوی مرکز مبارزه با اعتیاد و ترویج بهداشت روحی منتشر شد ـ مصرف ماری جوانا در سال 2015 نسبت به 1996 دو برابر شده و میزان کسانی که گفته اند ماری جوانا مصرف می کنند از 8 درصد در سال 1996 به 15 درصد در 2015 رسیده.آگهی

آگهی

روند افزایش مصرف میان همه گروههای سنی مشاهده شده اما بین جوانان 18 تا 29 ساله بیشتر بوده و درصد مصرف کنندگان در این گروه سنی از 18 درصد در 1996 به 38 درصد در 2015 رسیده.

در سال 2015، بالغ بر 23 درصد کسانی که ماری جوانا مصرف کرده اند بالای 50 سال سن داشته اند که نسبت به 1977، هشت برابر است.

مسئله نگران کننده این است که درصد کسانی که پس از مصرف ماری جوانا پشت فرمان می نشینند زیادتر شده و طی 5 سال گذشته دو برابر شده و از 1/5 درصد در 2010 به 3 درصد در 2015 رسیده.

رابرت من دانشمند ارشد مرکز مبارزه با اعتیاد می گوید بسیاری از افراد تصور می کنند مصرف ماری جوانا و نشستن پشت فرمان مشکلی ندارد و آنها می توانند رانندگی را کنترل کنند ولی این حقیقت ندارد و این تصمیم خطرناکی است که تحت تاثیر کانیباس باشند و پشت فرمان بنشینند.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید