انسان خوبی که کار بدی انجام داد

محکومیت به 6 سال زندان برای مرگ کودک 14 ماهه

دوشنبه 9 می، رای محکومیت به 6 سال زندان برای مسئول یک مهدکودک صادر شد.

در جلسه دادگاه ماه مارچ گذشته، April Luckese به خاطر مرگ Duy-An Nguyen 14 ماهه پس از آنکه قاضی دادگاه نظر داد که او با از دست دادن تحمل خود، کودک را مورد ضرب و جرح قرار داده و باعث شکستگی جمجمه او شده است، اورا محکوم شناخت.
این کودک در 5 ژانویه 2011 در منزل Luckese که به صورت غیرمجاز به مهدکودک تبدیل شده بود، بدون علائم حیات یافته شده بود که دو روز بعد در بیمارستان جان می دهد.

قاضی گوردون لمون در رای خود گفته است که او شک ندارد که Luckese «انسان خوبی است که عمل بدی انجام داده است»آگهی

آگهی

دادستان تقاضای 9ـ8 سال زندان برای متهم کرده بود.

قاضی در رای خود گفته که سرنوشت خانواده Luckese نیمی از فاجعه ایست که رخ داد. نیمه دیگر خانواده Nguyen است که فرزند 14 ماهه خود را بدون تقصیر از دست داده است.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید