قوانین انضباطی برای معلمان انتاریو جدی تر می شود

برای ایجاد محیط های آموزشی بهتر و امن تر برای کودکان و دانش آموزان انتاریو، دولت انتاریو یک قدم دیگر به سمت تصویبBill37 نزدیک تر شد.

روز سه شنبه 15 نوامبر، متن این لایحه برای بار سوم در مجلس انتاریو مورد بررسی قرار گرفت و برای مرحله بعدی آماده گردید.

نام دیگر این لایحه که پس از تصویب به حالت قانون در می آید به قرار زیر است:
Protecting Student Act,2016 این قانون و مقررات منشعب از آن، پروسه تحقیق و بازرسی و پروسه های انضباطی توسط کالج معلمان انتاریو را بهبود خواهد بخشید، احتمال تضاد منافع را پایین خواهد آورد و به شیوه های مختلف از کودکان و دانش آموزان و معلمان حفاظت خواهد کرد.آگهی
میتزی هانتر وزیر آموزش و پرورش انتاریو

میتزی هانتر وزیر آموزش و پرورش انتاریو

برای نمونه:
ـ اگر معلمی در موارد معینی نظیر آزار جنسی یا پورنوگرافی کودک مقصر شناخته شود، لایسنس معلمی او به طور اتوماتیک باطل خواهد شد.
ـ بورد مدارس و کارکنان مـدارس موظـف می شوند هرگاه وظایف و مستولیت های معلمی به دلیل سوءرفتار حرفه ای او محدود شـود، موضوع را به کالج معلمان انتاریو اطلاع دهند.

Ontario Strengthens Disciplinary Process for Teachers

Bill 37, the Protecting Students Act, 2016, passed third reading following a debate in the Ontario legislature.

The act and subsequent regulations will improve the investigation and disciplinary processes of the Ontario College of Teachers, reduce the potential for conflict of interest and help protect children, students and teachers by: 

  • Ensuring a teacher’s certificate is revoked automatically if he or she has been found guilty of specified acts of sexual abuse or acts relating to child pornography
  • Requiring school boards and other employers to inform the Ontario College of Teachers when they have restricted a teacher’s duties or dismissed them for professional misconduct
  • Allowing the Ontario College of Teachers to share information with the school board if the subject of a complaint poses an immediate risk to a student or child
  • Requiring the college to publish all decisions made by its disciplinary committee
  • Imposing new timelines to resolve cases more quickly and efficiently

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید