شرفِ عرض

سن
بیست ساله بودم که با زیبا آشنا شدم. او به من نقاشی یاد می داد و 60 ساله بود با سه فرزند و دو نوه. ولی همانند دختران 18 ساله بود، رفتارش، قیافه اش، همه چیزش.

چهل سالم که شده بود ازدواج کرده و دارای دو پسر بودم. زیبا 60 ساله بود و زیباتر از قبل همانند دخترهای 18 ساله. بچه هایم بزرگ شده بودند و یک نوه هم داشتم. زیبا 60 ساله بود ولی درست همانند دخترهای 18 ساله حتی از بسیاری از آنها زیباتر و خوش اندام تر، گونه هایش بیرون زده و زیبا، لبهایش قلوه ای و سینه هایش برجسته تر از همیشه.

حالا من 65 سالم است، احساس پیری می کنم، چند سال پیش همسرم فوت کرد. چند روز پیش از زیبا خواستم تا با من ازدواج کند، اخمهایش در هم رفت و گفت مگر تو خود را در آینه نگاه نمی کنی، واقعاً می خواهی من زن تو بشوم؟آگهی

وقتی خودم را در آینه نگاه می کنم، آن صورت پر از چروک و موهای سپید و کم پشت را می بینم. حق با زیباست، ما اصلاً بهم نمی خوریم.
بهمن 1387

سئوالهای آئین نامه پیاده روی در تهران
1ـ اگر در پیاده رو می روید و یک ماشین به نحوی که هیچگونه راه گذری برای شما گذاشته باشد پارک کرده باشد چه می کنید؟
الف ـ زنگ خانه های اطراف را می زنید تا صاحب ماشین را پیدا کرده تا راه را باز کند.
ب ـ از روی ماشین رد می شوید.
ج ـ از زیر ماشین رد می شوید.
د ـ از همان راهی که آمده اید برگشته و خیابان دیگـری را بـرای رسیـدن به مقصد انتخاب می کنید.

2ـ اگر در پیاده رو می روید و ناگهان در چاه فاضلاب افتادید چه می کنید؟
الف ـ مستقیم به کلانتری رفته و از شهرداری شکایت می کنید.
ب ـ از چاه بیرون آمده به خانه می روید و خود را تمیز می کنید و روز بعد به کلانتری می روید.
ج ـ به هر زحمتی هست از چاه بیرون آمده و از قید کلانتری رفتن و شکایت می گذرید.
دـ بعد از این دقت می کنید که جلوی راه شما چاه نباشد.

3ـ اگر دو موتور سوار در پیاده رو در حال سبقت از یکدیگر هستند و ناگهان یکی از آنها به یکنفر می خورد و او زمین می خورد و موتور سوار دوم از روی بدن او رد می شود که منجر به فوت آن شخص می گردد، مقصر کیست؟
الف ـ موتور سواری که اول به آن شخص خورد.
ب ـ موتور سواری که می خواسته سبقت بگیرد و عابر را زیر گرفته.
ج ـ هر دو موتور سوار مقصرند و دیه تقسیم می شود.
دـ عابر پیاده که مواظب پشت سر خود نبوده و این فوت شامل دیه نمی شود.

4.ـ می خواهید از یک طرف اتوبان پیاده به آنطرف بروید و پل عابر پیاده با شما سه کیلومتر فاصله دارد، چه می کنید؟
الف ـ صبر می کنید تا اتوبان خلوت شود و با سرعت به آنطرف می دوید.
ب ـ تا وسط اتوبان دویده و می ایستید تا راهی باز شود و باقی راه را می دوید.
ج ـ یک تاکسی می گیرید تا شما را به پل عابر پیاده برساند.
د ـ یک تاکسی دربست می گیرید و به مقصد می روید.

5 ـ در پیاده رو می روید ناگهان پای شما به تیرآهن که از زمین در آمده است می خورد و می شکند.
الف ـ روی زمیـن دراز کشیـده و از مردم می خواهید پلیس را خبر کنند تا کروکی محل برخورد را بکشد.
ب ـ با همـان پـای شکستـه بـه بیمارستان می روید و پای خود را گچ می گیرید.
ج ـ با همان حال به کلانتری می روید و پای ورم کرده خود را نشان داده از شهرداری شکایت می کنید.
دـ بعد از اینکه پایتان خوب شد یک جوشکار می آورید تا تیرآهن از زمین بیرون آمده را ببرد و در واقع به شهرداری کمک می کنید.

6ـ موتور سواری کیف خانمی را که در پیاده رو می رود می قاپد و خانم به زمین می خورد و بر اثر ضربه مغزی می میرد، مقصر کیست؟
الف ـ خانم پیاده که کیف را به نحو توجه برانگیزی بر دوش خود انداخته.
ب ـ موتور سوار که در پیاده رو این کار را کرده.
ج ـ دولت که به اندازه کافی پول نفت را سر سفره ها نیاورده و بعضی از مردم ناچار به دزدی می شوند.
دـ مردم که به این دولت رأی داده اند.
بهمن 1387

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید