سه افسر پلیس تورنتو متهم به تهاجم منجر به جراحت شدند

واحد تحقیقات ویژه پلیس انتاریو به دنبال تحقیقاتی که انجام داد سه افسر پلیس تورنتو را متهم به تهاجم منجر به جراحت کرد.

به گزارش کندین پرس، شرح ماجرا به قرار زیر بوده است:
سه افسر پلیس تورنتو در 13 فوریه 2013 مرد 46 ساله ای را در خانه اش دستگیر می کنند و او را در صنـدلی عقـب اتومبیـل پلیس می نشانند. در هنگام حرکت به سمت ایستگاه پلیس، مشاجره ای بین مرد و سه افسر پلیس روی می دهد.

واحد تحقیقات ویژه می گوید به دنبال این مشاجره مـرد 46 ساله بـه بیمارستان برده می شود و در آنجا معلوم می شود که وی دچار یک جراحت جدی شده است. در مورد نوع منازعه و یا جراحـت توضیح بیشتری در دست نیست.آگهی

آگهی

واحد تحقیقات ویژه SIU می گوید در نتیجه تحقیقاتی که انجام داده است اینک سه افسر مذکور به اسامی کانستبل جان دارنل، کانستبل پیارا دالیوال و کانستبل ادام موریس به اتهام تهاجم منجر به جراحات بدنی، چارج شده اند.

واحد تحقیقات ویژه پلیس SIU ، بخشی از پلیس است که هرگاه گزارشهایی از دخیل بودن ماموران پلیس در حوادثی که با مرگ، جراحت، یا اتهامات دست درازی جنسی همراه بوده دریافت شود، مسئله را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد.

یادآور می شود که حادثه مذکور در فوریه 2013 اتفاق افتاده اما واحد تحقیقات ویژه در آگوست 2015 از آن مطلع می شود.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست