قسمت اول: زنان صاحب نام

زنان شاهنامه، از آذرگشسب تا همای – ۱

از مقدمه نویسنده 

به لطف تو یارب چو دم می زنم

به نام تو اکنون قلم می زنم   آگهی

پویندگان و جویندگان و محققان و دانشمندانی که در کتاب بزرگ شاهنامه حکیم عالیقدر، ابوالقاسم فردوسی طوسی، به بررسی و کاوش پرداخته اند، متوجه شده اند که در این کتاب به نام و مشخصات برخی از زنان اشاره شده است ودر دو مورد نام زن جادو برده شده و در یکی دو جا هم از سروش و پری یاد گردیده است. 

این زنان یاد شده به چند گروه تقسیم می شوند. گروهی شاهزاده خانم ها می باشند و عده ای همسران ناموران و پهلوانان و دسته ای بزرگ زاده و برخی پرستنده و کنیز و دایه می باشند و یک زن هم گازر است که داراب، فرزند همای را پرورش داده و بزرگ کرده است.

استناد من در این رساله به شاهنامه چاپ کتابخانه اسلامیه است که به تصحیح و مقابله و همت محمد رمضانی نوشته شده و دارای پنج جلد با ملحقات شاهنامه، در سال 1341 شمسی در تهران انتشار یافته است…»

1ـ آذرگشسب (Azargosasb)

(دختر رستم دستان، همسر گیو) (در داستان کیخسرو: گیو و فرنگیس و بهزاد)

این بانو دختر رستم دستان، همسر گیو فرزند گودرز است. حکیم طوس فقط در یکی دو مورد نام او را ذکر می نماید. یک بار آن جا که داستان رفتن گیو برای آوردن کیخسرو از توران را تعریف می کند و دیگر آن جا که گیو خود را می ستاید:

مهین مهان همسر گیو بود
که دُخت گزین رستم نیو بود
خبر شد همان گه که بانو گشسب
که مرگیو را رفتن آراست اسب
مهین دخت بانو گشسب سوار
به من داد گردن کش نامدار
به من داد رستم گزین دخترش
که بودی گرامی تر از افسرش
سپردم به رستم همی خواهرم
مه بانوان شهربانو ارم

این همسری از روی لیاقت و شرافت انجام گرفت زیرا دلاوری پس از رستم غیر از گیو وجود نداشت و رستم پس از آزمودن سایر پهلوانان دختر خود را به گیو داد. گیو، فرزند گودرز از نسل کشواد، و از پهلوانان زمان فریدون و منوچهر به خانواده ای بسیار جلیل و محترم تعلق داشت.

2-آرزو (Arezu)

(به همراه آزادخو و سهی همسران سلم، تور و ایرج) (در داستان پادشاهی فریدون: آزمودن فریدون پسران خود را)

حکیم گرانمایه و بلندپایه فردوسی طوسی به سه دختر عرب پادشاه یمن که با سه پسر فریدون عروسی نمودند از قول فریدون نام ایرانی داد. همسر سلم را که بزرگتر بود آرزو و همسر تور را آزادخو و همسر ایرج را سهی خواند.

بنام پریچهرگان عرب
کنون برگشایم به شادی دو لب
زن سلم را کرد نام آرزوی
زن تور را نام آزاده خوی
زن ایرج نیک پی را سهی
کجا بد سهیلش به خوبی رهی

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید