دو سال و نیم زندان برای زنی که کارگران خارجی را غیرقانونی وارد کانادا می کرد

زنی از اهالی ادمونتون آلبرتا به خاطر استثمار کارگران خارجی به دو سال و نیم زندان محکوم شد.

خانم جنی لین موریس Jennilyn Moris همچنین باید 22 هزار دلار غرامت به 13 تن از این کارگران بپردازد.

آژانس خدمات مرزی کانادا می گوید این زن بین سالهای 2007 تا 2010 به سه فیلیپینی پیشنهاد کارJob Offer داده تا آنها را به کانادا آورده تا برایش کار کنند. آژانس خدمات مرزی کانادا می گوید این خانم که 46 ساله است حقوقی را که به این سه نفر قول داده بود پرداخت نکرد و حتی اضافه کاری های آنها را هم، آنگونه که در قرارداد قید شده بود، نپرداخت.آگهی

آگهی

گفته شده که این زن بین سالهای 2006 تا 2010 حداقل 68 فرد خارجی را که مجوز کار در کانادا نداشتند، استخدام کرده بود.

آژانس خدمات مرزی کانادا در دو بازرسی قانونی در سال 2011 از کمپانی این زن پیش از 12 هزار مدرک مرتبط با پرونده مذکور گردآوری کرد.

کیم اسکوویل سرپرست منطقه ای آژانس گفت: «آژانس خدمات مرزی کانادا، نقض قوانین مهاجرتی کانادا و جعل و تقلب را بسیار جدی می گیرد و برای شناسایی، تحقیق و پیگرد قانونی موارد نقض، فعالیت کرده و قوانین را به طور کامل در مورد آنهایی که قوانین مهاجرتی ما را نقض می کنند، جاری خواهد کرد. مجازات مذکور شاهدی بر این امر است.»

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید