دو حادثه در ریچموندهیل، و هشدار پلیس در رابطه با «مجیک ماشروم»

پلیس منطقه یورک نسبت به خطرات استفاده از مواد مخدر موسوم به مجیک ماشروم magic mushroom هشدار داد.
در آخر هفته گذشته به فاصله کمتر از 10 ساعت، دو حادثه مرتبط با مصرف این مواد مخدر در ریچموندهیل، به پلیس گزارش شد. گزارش شده که عده ای بعد از خوردن این ماده غیر قانونی، با چاقو دست به رفتار خشونت آمیز زده اند.
در هر دو مورد، پلیس برای خلع سلاح کردن افراد مظنون، به «تیزر» متوسل شد.
پلیس مطمئن نیست که این ماده مخدر چه نقشی در این حوادث داشته، ولی نمونه های گرفته شده برای بررسی دقیق تر به وزارت بهداشت کانادا ارسال شده.

Magic mushrooms, also known as psilocybin mushrooms or psychedelic mushrooms, contain psychedelic compounds psilocybin and psilocin. It is used mainly as an entheogen (chemical substance used in religious, shamanic, or spiritual context) and recreational drug whose effects can include euphoria, altered thinking processes, closed and open eye visuals, synesthesia (a neurological phenomenon in which stimulation of one sensory or cognitive pathway leads to automatic, involuntary experiences in a second sensory or cognitive pathway), an altered sense of time and spiritual experiences.

Amini
fit4vip
fit4vipآگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید