بی اعتمادی رای دهندگان آمریکایی به احزاب سیاسی

نظرسنجی جدیدی که در آمریکا انجام شده نشان می دهد رای دهندگان آمریکایی جدایی عظیمی بین خود و احزاب سیاسی شان احساس می کنند.

این نظرسنجی که توسط اسوشیتدپرس و مرکز NORC انجام شده حاکی است فقط 15 درصد از سئوال شوندگان به حزب دموکرات اعتماد دارند.

این میزان برای جمهوریخواهان بسیار کمتر است به طوری که تنها 8 درصد گفته اند که به حزب جمهوریخواه اعتماد دارند.آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید