افزایش تعداد قتل ها در تورنتو

صبح دوشنبه مردی به نام محمد عمر 23 ساله در داخل اتومبیل رنجرور هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این پنجاه و ششمین قتل امسال در تورنتو بود که در عین حال با کل رقم قتل ها در سال 2015 برابر است.

بدن وی ساعت 1 بامداد توسط پلیس در حوالی دیکسون رود و کیپلینگ پیدا شد. در بیمارستان وی مرده اعلام شد.

Homi

Homicides in Toronto by Year

در حالی که هنوز 70 روز تا پایان 2016 باقی مانده احتمال داده می شود که تعداد کل قتل ها در تورنتو از سالهای قبل جلو بزند.آگهی

آگهی

در سال 2013 و 2014، 57 قتل در هر سال و در سال 2016، 56 قتل روی داده بود.

سخنگوی پلیس تورنتو افزایش تعداد قتل ها در سال جاری را به افزایش خشونت مسلحانه ارتباط داد.

مارک پوگاش سخنگوی پلیس تورنتو گفت این روندی است که نه فقط در سطح کانادا بلکه در سراسـر آمریکـای شمالـی مشاهده می شود. وی درباره علت این افزایش گفت: «فقط یک عامل تنها وجود ندارد.»

امسال تا به حال 32 قتل ناشی از شلیک گلوله در تورنتو روی داده که نسبت به سال گذشته 68 درصد افزایش نشان می دهد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست