افت دانش آموزان انتاریو در ریاضی

دانش آموزان کلاس ششم دبستان در انتاریو در زمینه خواندن Reading رو به پیشرفت هستند اما در زمینه ریاضی Math متاسفانه در حال پسرفت هستند!

روز چهارشنبه 31 آگوست نتیجه تست های دانش آموزان دبستانی انتاریو اعلام شد.

دفتر انجام و نظارت بر این تست ها به نام Education Quality and Accountability Office  می گوید امسال فقط 50 درصد دانش آموزان سال ششم دبستان به مرز استاندارد رسیده اند، حال آنکه در سال 2012 بیش از 58 درصد دانش آموزان سال ششم به حد استاندارد رسیده بودند.آگهی

آگهی
دانش آموزان در زمینه «خواندن» پیشرفت نشان می دهند

دانش آموزان در زمینه «خواندن» پیشرفت نشان می دهند

دانش آموزان سال سوم دبستان نیز در زمینه ریاضی نتایج رو به افول داشته اند. به گفته EQAO امسال فقط 63 درصد این دانش آموزان به استاندارد تعیین شده از سوی استان انتاریو رسیده اند در حالی که در سال 2012، این میزان برابر با 68 درصد بود.
بروس رود ریگز مدیر اجرایی EQAO اظهار امیدواری کرده که با به کارگیری استراتژی جدید تدریس ریاضی در سال جدید تحصیلی، این روند معکوس شود.

دانش آموزان در زمینه «ریاضی» افت نشان می دهند

دانش آموزان در زمینه «ریاضی» افت نشان می دهند

همان طور که گفتیم در زمینه خواندن، دانش آموزان دبستانی نتایج مثبتی را نشان داده اند. در قالب ارقام، 72 درصد دانش آموزان سال سوم دبستان به مرز استاندارد مورد قبول رسیده اند در حالی که این میزان در سال 2012، برابر با 66 درصد بوده. در مورد دانش آموزان ششم دبستان، 81 درصد آنها به حد استاندارد رسیده اند در حالی که در سال 2012 این میزان برابر با 75 درصد بوده.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست