به مناسبت انتخاب مجید جوهری و علی احساسی به عضویت در دو کمیته پارلمان

از کمیته های پارلمان کانادا چه می دانیم؟

پارلمان کانادا شامل مجلس سنا و مجلس نمایندگان (House of Commons) در مجموع 46 کمیته Committee دارد:

سه ماه بعد از تشکیل چهل و دومین مجلس کانادا هفته گذشته کمیته «آیین نامه ها و امور داخلی مجلس»

Procedure and House Affairs که یکی از 25 کمیته مجلس است، اسامی اعضای 25 کمیسیون و همچنین 3 کمیته مشترک را اعلام کرد.آگهی

آگهی

روسای کمیته (Party Whips) سه حزب پارلمان که سمت رسمی حزبی دارند ـ لیبرال، محافظه کار و نیودمکرات- با کمک همدیگر اسامی 254 نفر اعضای کمیته ها را به مجلس ارائه دادند. رئیس فراکسیون هر حزب در پارلمان (مجلس نمایندگان و سنا) مسئولیت هماهنگی و آگاه سازی نمایندگان حزب خود از مسائل جاری پارلمان و حضور بموقع آنان درجریان رای گیری و جلسات کمیته ها را بعهده دارند. برای عضویت در کمیته ها احزاب حداقل باید 12 عضو در مجلس داشته باشند که حزب سبز تنها یک عضو و بلاک کبکوا 10 عضو دارند.

تعداد اعضای کمیته ها که از 12 عضو (تا ابتدای مجلس چهل و یکم)، به 10 عضو کاهش یافته بود، طبق توافق روسای هر سه فراکسیون به همین میزان 10 نفر باقی ماند. تنها سه کمیسیون مشترک مجلس و سنا هستند که 11 یا 12 عضو دارند. ترکیب اعضای احزاب در این کمیته ها بر مبنای میزان کرسی های آنها (لیبرال 184، محافظه کار 99 و نیودمکرات 44) به میزان 6 نماینده لیبرال، سه نماینده محافظه کار و یک نماینده نیودمکرات تعیین شده اند.

200 عضو از 338 نفر نماینده مجلس برای اولین بار به پارلمان راه یافته اند که تقریبا تمام آنها عضو این کمیته ها شدند.

علاوه بر اعضای کابینه، لیبرالها با عمل به وعده انتخاباتی شان، معاونین پارلمانی اعضای کابینه را نیز جزو اعضای کمیته ها قرار ندادند. اما محافظه کاران و نیودمکراتها اعضای منتقد کابینه خود را به عضویت این کمیته ها درآوردند. 

با این حال اعضای کابینه دولت حق شرکت و اعمال نفوذ در رای گیری کمیته ها که اکثریت آنها با لیبرالها است، را خواهند داشت.

روسا و دو معاون کمیته ها، بجز کمیته آیین نامه ها و امور داخلی مجلس، هنوز انتخاب نشده اند. یکی دیگر از وعده های لیبرالها رای مخفی اعضای کمیته ها برای تعیین رئیس کمیته است که برای اولین کمیته آیین نامه ها و امور داخلی با رای مخفی در 8 دسامبر 2015 انجام شد و نماینده لیبرال Larry Bagnell از Yukon انتخاب شد.

برخی از اعضا، عضو بیش از یک کمیته هستند و برخی دیگر و بخصوص کسانی مانند جیسون کنی عضو هیچ کمیته ای نمی باشند.

یک لیست 100 نفره نیز برای جایگزینی احتمالی اعضای هر یک از این کمیته ها وجود دارد که نام جیسون کنی در آن دیده می شود.

اعضا کمیته امور خارجه مجلس نمایندگانCitizenship CommitteeIndustry Committee

دو نماینده ایرانی ـ کانادایی، مجید جوهری (ریچموندهیل) و علی احساسی (ویلودیل) نیز به ترتیب به عضویت کمیته های «صنایع، علوم و تکنولوژی» و «شهروندی و مهاجرت» درآمدند.

به گفته رسانه «لیبرال ریچموند هیل» (The Liberal) مجید جوهری خود را داوطلب کمیته های زیر ساختها (Infrastructure)، شهروندی و مهاجرت، روابط خارجه و تکنولوژی و نوآوری کرده بود.

یکی از کمیته های مجلس که به فوریت می بایست تشکیل جلسه می داد، کمیته مشترک 11 نفره «مردن با کمک پزشک»

Physician-Assisted Dying است که رئیس آن (از مجلس نمایندگان) راب اولیفنت Rob Oliphant (نماینده لیبرال «دان ولی غرب» تورنتو) در 18 ژانویه انتخاب شد. دادگاه عالی کانادا در 15 ژانویه به دولت 4 ماه مهلت داد قانونی را که به این دیوان ارجاع شده (که در آن به کسانی که از بیماری انتهای زندگیشان رنج می برند اجازه میدهد که با کمک پزشک شان بزندگی خود خاتمه دهند) را تصویب کند. این لایحه هم اکنون در کمیته مزبور تحت بررسی است.

علاوه بر کمیته شهروندی و مهاجرت که مورد توجه خاص کامیونیتی های نسبتا جدید مانند کامیونیتی ما است، کمیته روابط خارجه و تحولات بین المللی نیز مورد توجه اعضای کامیونیتی ما است. در کمیته روابط خارجه و تحولات بین الملل، علاوه بر 6 عضو لیبرال این کمیته، پیتر کنت نماینده تورن هیل، تونی کلمنت و دین الیسون سه نماینده محافظه کار و Hélène Laverdière نماینده نیودمکرات نیز عضو هستند.

در کمیته صنایع مجلس چهل و یکم هیچ نماینده لیبرال عضویت نداشت و در کمیته شهروندی و مهاجرت مجلس 41 نیز تنها جان مک کالوم از لیبرالها عضو بود و دو نماینده محافظه کار ویلودیل و ریچموندهیل جزو 6 نماینده محافظه کار این کمیته بودند. سه عضو دیگر این کمیته از حزب نیودمکرات بودند. 

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست