ارعاب و تحقیر دانش آموزان در پشت نام ترامپ

گروههای حامی حقوق مدنی در آمریکا از پرزیدنت انتخابی دانلد ترامپ خواستند تا علیه اعمال ناشی از نفرت Hate Crimes که در لوای نام او انجام می شود، موضع گیری کند.

دو گزارش جداگانه که روز سه شنبه توسط مرکز قوانین ضد فقر در جنوب Southern Poverty Law Centre منتشر شد حکایت از آن دارند که به دنبال پیروزی دانلد ترامپ، اعمال ناشی از نفرت بسیار زیاد شده به طوری که در 10 روز اول پس از روز انتخابات، 867 گزارش از این اعمال دریافت شده است.

ریچارد کوهن پرزیدنت این مرکز می گوید معلمان مدارس از هزاران مورد رفتار تحقیر و ارعاب bullying توسط دانش آموزان گزارش داده اند که از نام ترامپ به عنوان «اسلحه» ای برای تحقیر و ارعاب دیگران استفاده می کنند. کندین پرسآگهی

آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست