آیا کارکنان زندانهای انتاریو دست به اعتصاب می زنند؟

کارکنان ندامتگاهها و زندانهای انتاریو از دسامبر سال 2014 بدون قرارداد در حال کار بوده اند.

اتحادیه این کارکنان قرار است در آخرین تلاش، روز جمعه با مقامات دولت انتاریو ملاقات و گفتگو کنند. دو طرف امید دارند که این مذاکرات به نتیجه برسد و طرفین موفق به امضای قرارداد شوند، چرا که در غیر این صورت این کارکنان، از روز یکشنبه ده ژانویه در موقعیت اعتصاب قرار می گیرند و ممکن است دست از کار بکشند.
دولت انتاریو در حال اتخاذ تدابیر احتیاطی است تا در صورت شروع اعتصاب، مدیران بخشهای دیگر خدمات دولتی به کمک بیایند و در کار مراقبت از زندانها، به افسران، زندانبان و ماموران ندامتگاهها کمک کنند.

دولت انتاریو در طول یکسال گذشته حدود 8/5 میلیون دلار صرف نوسازی فضاها و آموزش کارکنان زندانها کرده است.آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید