کتاب «زندگی اسرارآمیز ژیان قمیشی» در ماه جون منتشر می شود

تورنتو (کندین پرس) ـ
دو موسسه انتشاراتی کوبو Kobo و E-C-W Press می گویند که به یک «موافقتنامه بیسابقه»
Unprecedented Agreement دست یافته اند که به موجب آن مشترکا کتابی را که درباره زندگی ژیان قمیشی ستاره سابق رادیو سی بی سی است، منتشر کنند.

کوین دونووان، گزارشگر تورنتواستار

کوین دونووان، گزارشگر تورنتواستار

این کتاب «ژیان قمیشی ـ زندگی اسرار آمیز» نام دارد و قرار است که در اواخر ماه جون امسال منتشر شود. قرار است موسسه انتشاراتی «کوبو» نسخه دیجیتال این کتاب و موسسه انتشاراتی E-C-W Press نسخه چاپی این کتاب را منتشر کنند.

کتاب توسط کوین دونووان گزارشگر تحقیق گرای تورنتواستار نوشته شده و وعده می دهد که جزییات و گذشته مربوط به ژیان قمیشی 47 ساله را آشکار کند و عیان سازد که او چگونه از پست خود به عنوان مجری برنامه Q در رادیو سی بی سی اخراج شد. ژیان قمیشی در اکتبر 2014 از سی بی سی اخراج گردید و در حال حاضر با هفت اتهام دست درازی جنسی و یک فقره اتهام «فائق آمدن بر مقاومت از طریق فشردن گلو» روبرو است.آگهی

آگهی

وکیل او می گوید که قمیشی در مقابل تمام اتهامات اعلام بیگناهی خواهد کرد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست