درخواست از رهبران احزاب کانادا:

موضع خود را در مورد توافقنامه هسته ای با ایران روشن بیان کنید!

Coverجمعی از فعالان کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی، درصدد ارسال یک نامه (Petition) برای رهبران 5 حزب اصلی کانادا هستند که در آن، از این رهبران خواسته می شود «موضع خود را نسبت به توافقنامه هسته ای با ایران و تحریم های وضع شده از سوی کانادا علیه ایران به طور شفاف» بیان کنند. تهیه کنندگان این نامه، با قرار دادن آن در دسترس عموم به صورت آنلاین، از اعضای کامیونیتی و علاقمندان خواسته اند که با مراجعه به این وب سایت (آدرس وب سایت را در صفحه 14 ملاحظه می کنید)، در صورت تمایل نام و امضای خود را در زیر آن قرار دهند. قرار است این نامه حداکثر تا 10 روز دیگر برای رهبران فوق ارسال شود: 

سازماندهندگان این Petition از عموم علاقمندان دعوت کرده اند که با مراجعه به سایت irandeal.ca، ضمن مطالعه نامه در صورت تمایل، نام خود را در زیر آن قرار دهند.
تا بامداد روز چهارشنبه 9 سپتامبر، حدود 120 تن از فعالان، صاحبان حرفه ها و پیشه های گوناگون و بیزنس من و بیزنس وومن های موفق، با اضافه کردن نام خود در پای این نامه، حمایت خود را از این درخواست اعلام کرده اند.

در این نامه آمده است:
«همانگونه که مطلع هستید، در جولای 2015 ایران و نمایندگان جامعه بین المللی به موافقتنامه ای دست یافتند که هدف آن حل منازعه دیرینه بر سر برنامه هسته ای ایران است. در آینده نزدیک، تحریم های سازمان ملل متحد، آمریکا و اروپا علیه ایران لغو خواهد گردید.
این موافقتنامه به طور گسترده از سوی عموم مردم ایران، نهضت های ایرانی حقوق بشر و حقوق مدنی و کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی مورد استقبال قرار گرفته است. در یک نظرسنجی که در جولای 2015 توسط کنگره ایرانیان کانادا از اعضای آن به عمل آمد، 80 درصد پاسخ دهندگان، از توافقنامه هسته ای حمایت کرده اند.
تحریم ها و تهدید به جنگ هرگز منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر یا حقوق مدنی نشده اند؛ در واقع همیشه تاثیر معکوس داشته اند. تاریخ نشان می دهد که جنگ ها و تحریم ها موجب پدید آمدن امواجی از تخریب، بدبختی، خشونت و مرگ شده اند.
با توجه به ترکیب و گستردگی بین المللی این اقدام مجدانه، آیا در صورتی که حزب شما برای تشکیل دولت آینده کانادا انتخاب شود، شما از متحدان آمریکایی و اروپایی مان در لغو تحریم های وضع شده علیه ایران پیروی خواهید کرد؟
نظر رسمی شفاف شما درباره این موضوع حساس سیاست خارجی، به همه کانادایی هایی که پشتیبانان صلح هستند، از جمله در درون کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی، کمک خواهد کرد تا درک بهتری از موضع شما پیدا کرده و به هنگام به صندوق ریختن آرای خود در انتخابات 19 اکتبر، آگاهانه تصمیم بگیرند.»آگهی

متن انگلیسی این Petition در صفحه 32 ملاحظه کنید.

 

To:      

The Right Hon. Stephen Harper (Leader of the Conservative Party of Canada)
The Hon. Thomas Mulcair (Leader of the New Democratic Party of Canada)
The Hon. Justin Trudeau (Leader of the Liberal Party of Canada)
Gilles Duceppe (Leader of Bloc Quebecois)
The Hon. Elizabeth May (Leader of the Green Party of Canada)

As you are well aware in July 2015, Iran and representatives of the international community reached an agreement with the intention of resolving the long-standing dispute over Iran’s nuclear program.  In the near future, UN, American, and European sanctions on Iran will be lifted.

This agreement has been widely celebrated by the general Iranian population, the Iranian human/civil rights movement, and the Iranian-Canadian community. In a poll conducted in July 2015 by the Iranian Canadian Congress for their members, 80% of the respondents support the nuclear agreement.

Sanctions and the threat of war have never lead to an improvement in human rights or civil rights; in fact, they have always had the opposite effect.  History has shown that wars and sanctions produce an unproductive cycle of destruction, misery, violence and death.
Given the context and international breadth of this diplomatic rapprochement, should your party be elected to form the next government in Canada, will you follow our American and European allies in lifting sanctions against Iran?

Your clear statement on this critical foreign policy issue will help all Canadians who are supporters of peace, including those within the Iranian-Canadian community, have a better understanding of your position and make a more informed decision on casting their vote on October 19th.

Respectfully and Sincerely,

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید