سرویس جدید مرکز پزشکی منکنزی برای سالمندان و مبتلایان به بیماریهای چندگانه

مرکز پزشکی Mackenzie Health برای کسانی که به خدمات پزشکی پیچیده تری احتیاج دارند، سرویس جدیدی را ارائه می دهد.
به دنبال تایید دولت انتاریو، این مرکز برنامه مذکور را شروع کرد. نام این برنامه به قرار زیر است:
South West York Region Health Link
مرکز مکنزی این برنامه را با کمک 20 پارتنر کامیونیتی به اجرا می رساند و هدف آن آسانتر کردن دسترسی به سرویس های پزشکی برای سالمندان و کسانی است که شرایط پزشکی پیچیده تری دارند.
این «لینک» در خدمت ساکنان وان، ریچموندهیل، تورن هیل و کینگ ستی خواهد بود.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست