روز مادر و هفته پرستار مبارک باد

وقتی کودک بودم، در زمستان سرد تهران، در حالی که مادرم ظرفها را می شست، لوله آب آشپزخانه ترکید. مادرم را دیدم که با وجود سرمای هوا و خیس شدن لباسهایش، انگشت دستش را برای مهار آب داخل لوله آشپزخانه نگهداشته بود. دیدم که آهسته دستش کبود می شد. مادرم گفت: برو توی خانه و مشقت را بنویس و گرنه تو هم خیس می شوی.یاد یکی از داستانهای کتاب درسم افتادم که یک کودک 9 ساله انگشتش را برای جلوگیری از نشت آب سد در سوراخ سد نگهداشته بود. از مادرم خواستم که اجازه دهد تا من جلوی آب را نگه دارم ولی قد من برای سکوی آشپزخانه کوتاه بود. مادرم گفت تو خیس می شوی و سرما می خوری و دستت یخ می زند. پدرت به زودی لوله کش را می آورد.

آن روز جمعه بود و زمانی طول کشید تا پدرم با لوله کش از راه رسیدند. دست مادرم کاملا کبود شده بود ولی در تمام مدت صبورانه سکوت کرده بود و به من لبخند می زد و نگران سرما خوردن من بود. در آنجا من فهمیدم مادرم را چقدر دوست دارم، چقدر فداکار و صبور و ملاحظه کار است. صورت و صدای پدرم را دیدم و شنیدم که سخت مشغول باز کردن درب کنتور آب است که به علت سرما یخ زده بود، و لوله کش هم نمی توانست کاری بکند و از مادرم خواست که دستش را همانطور نگه دارد تا کارهای لوله کشی را انجام دهد. در آنجا پدر و مادرم و لوله کش هر سه سخت در فعالیت بودند و همگی گاه به گاه به من نگاه می کردند و با من حرف می زدند و من برای آنها داستان کتاب فارسی ام را تعریف کردم و آنها به من لبخند می زدند. در آن موقع من شاهد کار تیمی آنها بودم و اینکه چقدر مادرم به خاطر صبرش و همکاری اش و کمکش به همگی و متانت و وقارش دوست داشتنی است. به خود گفتم مادرم یک قهرمان است. روز مادر به تمامی مادران جهان مبارک باد.

بعد از آن، مادرم برای من نمونه مراقبت کردن و صبور بودن و کمک کردن به دیگران بود. برایم نمونه ای از مادر بودن بود. وقتی پرستاران بیمارستان را در حین مراقبت از مادرم و دوستان و فامیلم می دیدم، همیشه فکر می کردم آنها هم مثل مادرم هستند. و قهرمان هستند. من به دوستان پرستارم مثل والدینم افتخار می کنم.آگهی

آگهی

روز 11 می کانادا قهرمانان پرستار خود را انتخاب کرد و اسم خانم مهسان (مسی) نعمت اللهی مادر نمونه و آموزشگر قابل کامیونیتی ما هم همراه با 2 پرستار دیگر لاریسا باربور و کریس بوردن و مسی نعمت اللهی به عنوان برنده جایزه قهرمان پرستاری
Hero Contest Winners اعلام شد. هر گاه بخواهید از یک پرستار قهرمان حرف بزنید، نام مهسان (مسی) نعمت اللهی به نظرتان خواهد آمد؛ پرستاری که مهارتش در مراقبت و تعهد انسانی اش در شغل خود و میلش به تشویق و آموزش بیماران و خانواده هایشان مثال زدنی است.

مصاحبه سلام تورنتو با خانم مهسان (مَسی) نعمت اللهی پرستار نمونه

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست