پلیس انتاریو OPP خواهان نظر کامیونیتی ها برای تدوین استراتژی نحوه روبرو شدن با ناهنجاریهای روحی ـ روانی است

جلسات پلیس با کامیونیتی ها درباره ناهنجاریهای روحی و روانی

نحوه برخورد پلیس با افرادی که از ناهنجاریهای ذهنی ـ روانی رنج می برند، همواره مورد بحث و نظر افراد و کامیونیتی ها و کارشناسان بوده است.
اینک پلیس استان انتاریو OPP در راه تهیه و تدوین استراتژی جامعی برای نحوه برخورد با این گونه موارد، در حال برگزاری یک سری جلسات در کامیونیتی های گوناگون انتاریو است تا نظر اعضای کامیونیتی ها را بشنود.
نام این برنامه به قرار زیر است:
Mental Health Strategy: Police Interactions with People with Mental Health Issues
این جلسات در تک تک مناطق زیر پوشش، در انتاریو برگزار می شود.
هدف این کار، بهبود نحوه برخورد پلیس با این گونه موارد است.
برنامه ها به صورت جلسات یک روزه و با حضور بیش از مهمانان دعوت شده که در رشته مسائل بهداشت روانی در منطقه مربوطه فعال هستند و یا کسانی که به سرویس های آن منطقه دسترسی دارند برگزار می شود.
تاکنون این سری جلسات در مناطق شمال شرقی و مرکزی استان برگزار شده و جلسات در مناطق دیگر نیز به زودی برگزار می شوند.
برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

Inspector Scott Smith
519.636.2174
آگهی
آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید