اجرای سرود ملی کانادا به سه زبان انگلیسی، فرانسه و عربی

انستیتوی عرب ـ کانادایی در آستانه روز کانادا، و در استقبال از این روز، نمونه ای از سرود ملی کانادا که به سه زبان انگلیسی، فرانسه و عربی اجرا شده، را تهیه و منتشر کرد.

مریم خلیل خواننده سوپرانو این سرود را به سه زبان مذکور اجرا می کند.آگهی

آگهی

انستیتوی عرب کانادا، از این اثر به عنوان سرود غیر رسمی یاد کرده و نام Ya Canada بر آن نهاده است، و آن را ابراز افتخار کامیونیتی عرب ـ کانادایی نسبت به کشور خود کانادا، و تعهد این کامیونیتی به دموکراسی، کثرت گرایی، حقوق و آزادیهای کانادا توصیف کرده است.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست