پیام تبریک نوروزی توماس مالکر رهبر حزب رسمی مخالف کانادا

پیام تبریک نوروزی توماس مالکر رهبر حزب مخالف کانادا:

همزمان با گرد آمدن اعضا خانواده و دوستان بر سر سفره هفت سین برای جشن گرفتن فرا رسیدن بهار و سال نو ایرانی, مایلم بهترین آرزوهایم را به تمام کسانی که نوروز را جشن میگیرند تقدیم کنم.
هزاران سال است که نوروز ملتهای بسیاری از آسیای میانی تا سواحل مدیترانه را به هم نزدیک کرده است. و هم اکنون در کانادا ما بهم دیگر ملحق میشویم تا پایان زمستان را جشن بگیریم و روحیه شفقت و نوگرای را خوشامد بگوییم.
برا یتان نوروز باشکوه و هر روزتان نوروز آرزو میکنم. “سال نو مبارک”

 آگهی

آگهی

STATEMENT BY THE LEADER OF THE OFFICIAL OPPOSITION ON NOWRUZ

The leader of the Official Opposition Tom Mulcair (Outremont) made the following statement for Nowruz:

As families and friends gather around the Haft Seen to welcome the arrival of spring and the Iranian new year, I would like to offer my best wishes to everyone celebrating Nowruz.

For thousands of years, Nowruz has brought together nations from the steppes of Central Asia to the shores of the Mediterranean. Now in Canada, we join together to celebrate the end of winter and welcome the spirit of compassion and renewal.

May your Nowruz be glorious, and all your days be Nowruz. Saal-e no Mobarak.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست