پیام تبریک دکتر رضا مریدی به مریم میرزاخانی

دو هفته گذشته جایزه بزرگ «فیلدز» که عالی ترین جایزه رشته ریاضی در سطح جهان است به این زن ریاضی دان ایرانی که استاد دانشگاه استنفورد است تعلق گرفت

سرکار خانم پروفسور میرزاخانی
بدینوسیله مجددا بهترین تبریکات خود را به مناسبت دریافت جایزه بسیار ارزشمند و جهانی فیلدز تقدیم حضورتان می کنم و برایتان پیروزی های بیشتر در راه خدمت به علم و دانش آرزومندم.

پیروزی شما خدمت بزرگی برای جامعه جهانی و موجب افتخار و سربلندی برای زادگاهمان ایران است.آگهی

ارادتمند رضا مریدی

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید