پرداخت بدون نتیجه 25 هزار دلار برای دریافت ویزای کار در کانادا

به گزارش شبکه خبری سی بی سی کانادا، یک مشاور امور مهاجرت در انتاریو به خاطر دریافت تا 25 هزار دلار از متقاضیان ساکن خارج کانادا که جویای ویزای کار در کانادا هستند، تحت تحقیقات قرار دارد.

در یک مورد، متقاضی محمد تهرانی نام دارد که پس از دریافت ویزای کار، وقتی از ایران به کانادا می آید، درمی یابد که استخدام کننده مربوطه دیگر وجود ندارد.

محمد تهرانی گفته است که مشاوری که با دریافت 25 هزار دلار برای او ویزای کار گرفته و دیوید آریان نام دارد، به او گفته است: «تو باید متشکر من باشی، من به طور قانونی تو را به کانادا آورده ام.»آگهی

آگهی

محمد تهرانی می گوید: «من این مبلغ را برای این پرداخت نکردم که فقط به کانادا بیایم ولی بیکار باشم.»

تهرانی که 29 سال دارد اهل ایران است و به برنامه Go Public سی بی سی گفته است که به دنبال آن بوده که در کانادا به شدت کار کند و زندگی خود را بسازد.

تهرانی اینک در کانادا است و بیش از 7 ماه است که به دنبال پیدا کردن یک شغل است. کمپانی های دیگر نمی خواهند او را استخدام کند زیرا ویزای کار او به او اجازه می دهد که فقط برای کمپانی مشخص شده کار کند که دیگر از بیزنس خارج شده است.

محمد تهرانی از طریق آگهی تبلیغاتی کمپانی Aryan`s Services در یک وب سایت فارسـی، سـال قبـل بـا آقای آریان تماس می گیرد.

این آگهی به متقاضان می گوید که برای آنها «فرصت» کارهای نه چندان ماهر در غرب کانادا را فراهم می آورد و «بعد از یکسال استخدام، ما برای اقامت دائم شما اقدام می کنیم.» این آگهی به متقاضیان می گوید که باید 5 هزار دلار در همان ابتدا به صورت پیش بپردازند و 20 هزار دلار دیگر نیز وقتی با صدور ویزای کار موافقت شد، بپردازند. اما مقررات حاکم بر مشاوران مهاجرت، آنها را از دریافت پول «در ازای موافقت یا صدور ویزا» منع می کند.

خانواده تهرانی همه 25 هزار دلار مورد درخواست را پرداخت کرده است. خود او همچنین پول بلیط پروازش به ونکوور برای کار در یک شغل در رشته صنایع غذایی را نیز پرداخت کرده است. طبق مقررات فدرال، استخدام کنندگان می باید هزینه بلیط هواپیما بـرای کارگران رشته هـای کـم مهــارت را بپردازند.

شبکه خبری سی بی سی سعی کرده است دیوید آریان را پیدا کند اما دفتر کار او در تورنتو خالی بوده و سلفون او جواب نداده و پیغام نیز نگرفته است. با این حال، او با فرستادن ایمیل گفته که علت هر مشکلی که پیش آمده به دوش تهرانی بوده: «تهرانی یکی از پرمشکل ترین مشتریان من طی دو دهه گذشته بوده.» آریان گفته که تهرانی بسیار زودتر از زمانـی کـه بایـد، در محل کار حاضر شده.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست