هیات پزشکی ایتالیا از بیمارستان مکنزی ریچموندهیل بازدید می کند

اتاق اخبار انتاریو: در روز 28 اکتبر، یک هیات عالیرتبه پزشکی از ایتالیا، در بیمارستان مکنزی ریچموندهیل حضور می یابند تا از نزدیک با ابتکـارات و پروژه هـای ایـن بیمارستـان آشنا شوند.

بیمارستان مکنزی ریچموندهیل در کنار بیمارستانهای سنت مایکل، کودکان بیمار و اتاوا جز بیمارستانهای معدودی هستند که هیات های پزشکی اروپایی میل فراوانی برای آشنایی با آنها دارند.




آگهی
آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست