مقررات جدید دولت کانادا برای خرده فروشی مایحتاج اصلی

وزیر صنایع کانادا «جیمز مور» اعلام کرد که دولت برای حمایت از مصرف کنندگان اقدامات جدیدی را اجرا خواهد کرد. به گفته وزیر صنایع این اقدامات، شیوه های اندازه گیری خرده فروشی مایحتاج اساسی مانند بنزین و خواروبار را کنترل خواهد کرد.

یکی از این اقدامات تدوین مقررات عادلانه در پمپ های بنزین است. براساس مقررات جدید صاحبان این مشاغل موظف اند تا از درستی اندازه گیری تمام پمپ های بنزین خود مطمئن باشند.

طبق این مقررات آنها موظف اند تا این وسایل را مرتبا کنترل کنند تا در اندازه گیری مشکل نداشته باشند. در صورت عدم اجرای این مقررات آنها مجبور به پرداخت جریمه های سنگین خواهند شد.آگهی

آگهی

این مقـررات از اول آگوسـت بـه اجرا درآمده است.

مقررات ذکر شده فقط شامل پمپ های بنزین نیست بلکه هر بیزنسی که برای فروش خود از وسیله ای برای اندازه گیری مانند ترازو و غیره استفاده می کند را شامل می شود.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید