رای شورای شهر ریچموندهیل برای پرداخت بدهیهای انتخاباتی

به دنبال گزارش Integrity Commissioner که دوشنبه منتشر شد شورای شهر به لایحه ای که در آن خواسته شده بود کارمن پیرلی کاندیدای سابق شهرداری مبلغ 5434 دلار هزینه پستی ارسال اعلامیه تبلیغاتی در سطح شهر را از محل مطالبات خرید خدمتش پرداخت کند، رای مثبت داد.

در این گزارش آمده است که عمل کارمن پیرلی که در آن زمان عضو شورای شهر از ناحیه دو بوده، مقررات و ضوابط شهرداری را زیر پا گذاشته است. در رای گیری روز سه شنبه 16 دسامبر، 7 عضو شورا به این لایحه رای مثبت و دو عضو شورا (گرگ بروس از ناحیه 1 و تام مینچ از ناحیه 2) به آن رای منفی دادند.

کارمن پیرلی کاندیدای سابق شهرداری موظف به پرداخت هزینه های پستی غیرمجاز تبلغاتی اش شد

کارمن پیرلی کاندیدای سابق شهرداری موظف به پرداخت هزینه های پستی غیرمجاز تبلغاتی اش شد

تام مینچ  عضو جدید از حوزه دو، یکی از دو نفری بود که به لایحه پرداخت بدهی پیرلی رای منفی داد

تام مینچ عضو جدید از حوزه دو، یکی از دو نفری بود که به لایحه پرداخت بدهی پیرلی رای منفی دادآگهی

آگهی

یادآوری می شود گِرگ بروس در طول 4 سال گذشته در اکثر رای گیری ها با کارمن پیرلی همصدا بود و تقریبا یکسان رای داده است.

تام مینچ عضو جدید شورای شهر است که در 27 اکتبر شهرداریها از ناحیه 2 که در آن سه عضو کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی نیز شرکت داشتند، با اختلاف 35 رای از مرجان مریدی، به این شورا راه یافت.

تام مینچ در دفاع از نظر خود عمل 7 عضو دیگر شورا را که به این لایحه رای مثبت دادند «غیرکانادایی» UnCanadian دانست.

شورا همچنین به پرداخت نیمه دیگرِ هزینه های قانونی شهردار ریچموندهیل ـ دیو بارو که توسط Sridhar Methuku کاندیدای دیگر شهرداری به دادگاه کشیده بود، رای مثبت داد.

چند روز قبل از انتخابات 27 اکتبر، قاضی دادگاه عالی استان اتهامات Methuku را مردود دانست و او را به پرداخت نیمی از هزینه های دادگاه محکوم کرده بود.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست