دیوید موسوی برای شورای شهر تورنتو

بعضی از پشتیبانان دیوید موسوی:
«دیوید شایسته ترین فرد برای انتخاب شدن برای شورای شهر است
صداقت، عدالت و ژرف ندیشی مشخصه اعمال دیوید است
دیوید ویلودیل را به ناحیه شکوفایی تبدیل خواهد کرد
ما نیازمندیم که دیوید برنده این انتخابات باشد به دیوید رای دهید»
امضاءکنندگان:
بهروز آموزگـار، کیومـرث رضوانی فر، فرخ زندی، جهان رمدانی، مانو میثاقـی، سارا تخشا، داود کفایی

به 27 اکتبر روز انتخابات شهرداریهای استان انتاریو نزدیک می شویم. دیوید موسوی از تورنتو (ویلودیل) و مرجان مریدی از ریچموندهیل کاندیداهای شورای شهر هستند.

شنبه 6 سپتامبر دیوید موسوی رسما مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرد. در گردهمایی باربکیو تعدادی از اهالی حوزه 23 تورنتو (ویلودیل) که دیوید خود را از آنجا کاندیدا کرده است و جمع بسیاری از پشتیبانان کاندیداتوری وی حضور داشتند.آگهی

آگهی

دیوید که با شعار «شروعی نوین در شهرداری» خواهان نمایندگی در شورای شهر تورنتو است، مشکلاتی مانند ترافیک سنگین شهر را دلیل عدم توانایی کافی رهبران برای پیش بینی مشکلات قبل از رخ دادن انها می داند.

دیوید (داود) موسوی یکی از سه کاندیدای حوزه 23 تورنتو است. ویلودیل به دو حوزه 23 (غرب خیابان یانگ) و 24 (شرق خیابان یانگ) تقسیم شده است.

نماینده کنونی شورای شهر تورنتو از این حوزه جان فیلون رقیب اصلی دیوید می باشد که بیش از 23 سال است که این حوزه را نمایندگی می کند.

در انتخابات قبل (اکتبر 2010) وی با کسب 65 درصد آرا (13/666 رای) 4 رقیب خود را پشت سر گذاشت.

دکتر رضا مریدی وزیر کالج ها و دانشگاههای انتاریو در مراسم گشایش کمپ انتخاباتی دیوید موسوی سخنرانی کرد

دکتر رضا مریدی وزیر کالج ها و دانشگاههای انتاریو در مراسم گشایش کمپ انتخاباتی دیوید موسوی سخنرانی کرد

پشتیبانی تعدادی از فعالین کامیونیتی از دیوید موسوی
نامه زیر را گروهی از فعالین کامیونیتی در پشتیبانی از دیوید موسوی منتشر کرده اند:

«دیوید موسوی بدون تردید شایسته ترین فرد برای انتخاب شدن برای شورای شهر است. او وکیل، سیاستمدار و یک فعال اجتماعی است. دیوید سابقه گرانبهایی از فعالیت در هر سه زمینه داشته است.

صداقت، عدالت و ژرف اندیشی مشخصه اعمال دیوید است.

دیوید با پشتیبانی چنین خصوصیاتی موقعیت های کاری ایجاد خواهد کرد و ویلودیل را به ناحیه شکوفایی تبدیل خواهد کرد. ما نیازمندیم که دیوید برنده این انتخابات باشد. به دیوید رای دهید.»

When:
Where:
Cost:
Info:

نظرات مسدود است.


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست