دستگیری فردی در منطقه یورک به اتهام به فساد کشاندن نوجوانان

پلیس منطقه یورک : به دنبال آنکه شخصی برای کمک به سراغ پلیس آمد، تحقیقات پلیس منطقه یورک در زمینه مواردی از «قاچاق انسان» شروع شد.

در تاریخ دوم اکتبر، پلیس با در دست داشتن حکم تفتیش وارد خانه ای مسکونی در منطقه بزرگراه 48 و جنوب جاده بلومینگتون شد و فردی را به اتهام چندین فقره موارد مرتبط با قاچاق انسان بازداشت کرد.

هنگام جستجو، کارآگاهان پلیس به انواع گوناگونی از مواد مخدر، اسلحه تیزر، و چندین سگ وحشی دست یافتند که سگها به کمک اعضای سازمـان کنتـرل حیوانات معدوم شدند.آگهی

آگهی

کارآگاهان پلیس منطقه یورک، معتقدند که متهم ممکن است در تبهکاری های دیگری از خرید و فروش سکس دخالت داشته باشد و به همین دلیل عکس او را برای اطلاع عموم منتشر کردند تا اگر کسان دیگری قربانی این فرد شده اند به پلیس مراجعه کنند.

این شخص استوارت والکر نام دارد و 32 ساله بـوده و ساکـن منطقـه ویتچرچ ـ استافویل می باشد.

اتهامات او از فریب کودکان به قصد به فاحشگی کشاندن آنها تا در اختیار داشتن عکسهای پورنوی کودکان تا قاچاق کوکائین و در اختیار داشتـن مـواد مخـدر و … را شامل می شود.

تحقیقات پلیس ادامه دارد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید