باور به دمکراسی

روزی در جایی نهال زیبایی را می فروختند. فرد خوش پسندی از محل گذر می کرد. چشمش بر آن نهال دلربا افتاد و خریدارش شد و در باغچه خانه اش کاشت.

چند روزی گذشت. فرد خوش پسند که پر از کار و مشغولیت بود، فراموشش شد که نهال را آب دهد. پس آن گاه که به سراغ نهال زیبا آمد، پژمرده اش یافت. آبی بداد که دیگر دیر شده بود. چند روز بعد به غم نهال زیبایش نشست و حسرتها خورد.

سعادت و زندگی خوش نیز چون آن نهال زیبا می ماند. اگر قدرش دانسته نشود و مراقبتش نشود، از گزند آفت ها مصون نخواهد ماند. پژمرده و کمرنگ خواهد شد.آگهی

هر فرد و جامعه و کشور موفقی را که بنگرید، درخواهید یافت که پشتوانـه اش کار و اندیشه بوده است.

قوام و دوام دمکراسی نیز بر همین قرار استوار است. از نهال دموکراسی نمی توان فقط میوه برداشت، در آبیاری این نهال، در مراقبت از آن، در مصون داشتن آن از آفت هایی چون تکروی، خود برتربینی، جهل و فریب کاری و نفاق افکنی، باید مشارکت کرد. از این زاویه، شرکت در انتخابات به معنای علاقه و احترام و باور ما به دمکراسی است.

احترام به قانون، اعتقاد به آزادی بیان، مخالفت با افترا و اتهام، رعایت حقوق همگانی، احساس مسئولیت به نسل جوان، به محیط زیست، به آینده، پذیرش آزادی های فردی و اجتماعی، پرهیز از خود بزرگ بینی و خود برتربینی، مشارکت در روند دمکراسی، بزرگداشت کار و زحمت…
اینها بخشی از ارزشهای کانادایی است، ارزشهایی که از کانادا جامعه ای نمونه در جهان ساخته است.
 
در جامعه قانونمند کانادا، اگر به ارزش های فوق باور داریم، در انتخابات شرکت کنیم. 

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در خبـــرنــامه سلام تورنتو عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید