اولین عضو شورای شهر که از کاندیداتوری جان توری برای شهرداری تورنتو پشتیبانی کرد

جان فیلیون عضو شورای شهر از حوزه 23 ویلودیل جمعه گذشته پشتیبانی خود را از جان توری برای شهرداری تورنتو اعلام کرد.

او در بیانیه خود گفته است: «در سالهای اخیر شورای شهر به چپ در مقابل راست، مرکز شهر در مقابل سایر مناطق تقسیم شده است.

جان توری بهترین کسی است که امکان تحرک مجدد شهرداری و برطرف کردن مشکل ترافیک شهر را فراهم می کند.»آگهی

آگهی

یادآوری می شود که دیوید موسوی نیز کاندیدای شورای شهر تورنتو از همین حوزه است.

جان فیلیون گرچه خود گرایشهای چپ داشته، با این اقدام خود ستاد انتخاباتی اولیویا چاو، که آنها نیز گرایشات چپ گرایانه دارند، را دچار تعجب کرده است.

با این حال سخنگوی ستاد انتخاباتی اولیویا چاو در این رابطه گفت: «آقای فیلیون انسان خوبـی اسـت و اولیویـا بـرای او احتـرام قائل است.»

در میان 5 کاندیدای اول، جان توری تنها کاندیدایی است که در گذشته و یا حال عضو شورای شهر نبوده است.

دیوید سوکناکی که در موقعیت چهارم رقابت های انتخاباتی شهرداری قرار دارد تنها کاندیدای دیگر است که از پشتیبانی دو عضو شورای شهر از حوزه های 4 و 43 برخوردار است.

گرچه راب فورد درخصوص اعضای شهری که از او حمایت می کنند سخنی نگفته، ولی برادرش داگ فورد که عضو شورای شهر از حوزه 2 تورنتو و همچنین مدیر ستاد انتخاباتی اش است طبیعتا از وی پشتیبانی خواهد کرد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست