افزایش پرداخت های دولت فدرال به دولتهای استانی و قلمروها

جو اولیور، وزیر دارایی کانادا، جزییات مبالغی که دولت فدرال در سال 2016ـ2015 به استانها و قلمروهای کانادا پرداخت می کند را در اختیار وزرای دارایی استانها و قلمروها قرار داد.
به گفته جو اولیور، این مبالغ بیشتر از سالهای قبل خواهد بود. در مجموع دولت فدرال در سال مالی 2016ـ2015، بیش از 67.9  میلیارد دلار در اختیار استانها و قلمروها می گذارد که 3 میلیارد دلار از سال جاری بیشتر است.
به طور کلی، دولت فدرال در هر سال، 4 برنامه پرداخت مالی به دولتهای استانی و قلمروها دارد که به قرار زیر هستند:

  • Canada Health Transfer
  • Canada Social Transfer
  • Equalization
  • Territorial Formula Financing

بزرگترین این پرداخت های سالانه، مورد اول  Canada Health Transfer است که پرداخت های بلندمدت و قابل پیش بینی برای خدمات و بهداشت و درمان است.
برنامه بعدی Canada Social Transfer شامل پرداخت سالانه دولت فدرال به استانها و قلمروها برای حمایت از آموزش های بعد از دبیرستانی و کمکها و خدمات اجتماعی و سرویس های مراقبت از کودکان و آموزش های اولیه آنان است.
برنامه سوم، Equalization شامل پرداخت دولت فدرال به استانها در جهت کمک به رفع نابرابری های مالی بین استانها است. این پرداخت ها به صورت غیرمشروط به دولتهای استانی اعطا می شود تا استانهای عقب تر را قادر به بهبود کیفیت زندگی مردم و برابری رفاه آنها با ساکنان استانهای دیگر کند.
برنامه چهارم هم پرداخت های سالانه به دولتهای 3 قلمرو کانادا است تا سطح خدمات اجتماعی به ساکنان خود را بالا ببرند.
آگهی
آگهی

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست