پیشقراولان فصل تازه

ویل راجرز کمدین معروف آمریکایی در نیمه اول قرن بیست می گوید: «دموکراتها هرگز بر سر چیزی با هم توافق ندارند و به همین دلیل است که دموکراتند.» (سخن هفته در صفحه 70).

دموکرات بودن یعنی به همه حق ابراز نظر دادن و برای همه همان حقوقی را که برای خود قائلیم، قائل شدن. شرایط زندگی ما در گذشته به گونه ای بوده که رک گویی و شفاف گویی و ابراز نظر شخصی اغلب «ترکش» به ما بازگردانده.
به خاطر بیان نظرات خود تنبیـه و مجازات می شده ایم.

اینجا هم مدینه فاضله نیست و حتمــا پیش می آید که کسی به خاطر بیان شفاف و صراحت گویـی خــود، ترکــش دریافت می کند. اما حداقل ترکش های اینجا بسیار قابل تحمل تر و سبک تر است. خیلی وقتها تنها با جریمه مالی تنبیه می شوی. مثلا با نظرت موافق نیستند، دیگر بیزنس نمی دهند!
به همین سادگی!آگهی

آگهی

آنجا اما اخراج بود و تبعید و زندان و قل و زنجیر.
اینها همه بگفتیم و نقبی به خاطرات تلخ زدیم که از آزادیهای سیاسی و اجتماعی در اینجا تمجید کنیم.

با هم بر سر موضوعی توافق نداریم. حال چه؟ همنوع و همشهری و همسایه و همکار و همراه هم که هستیم. شما رنگ سبز را نمی پسندی، او هم رنگ آبی را نمی خواهد. حال چی؟
ما هم به کمک شما و هم به کمک او نیاز داریم.

***

فصل تازه ای در فعالیتهای اجتماعی ـ سیاسی کامیونیتی کانادایی ـ ایرانی باز شده (نکته ظریف: اخیراً می بینیم بعضی از اعضای محترم کامیونیتی از واژه کانادایی ـ ایرانی به جای ایرانی ـ کانادایی استفاده می کنند که ما نیز به نظرشان احترام می گذاریم. گفتیم که «دمکراتیم».)

من از 3 دوست عزیزم، لیلی و علی و دیوید تشکر می کنم که با اعلام آمادگی برای کاندیداتوری حزب لیبرال از حوزه ویلودیل، به این فصل تازه گرما و انرژی بخشیده اند.

این 3 نامزد فعال و با تجربه و مطلع، امیدها را تازه کرده اند. آنها پیشقراول شده اند. حال، منتظر درایت و تیزبینی شان هستیم. چشم هم بگذاری به نقطه تازه و به فصل تازه ای می رسیم. اما در طول این فصل، یعنی از حالا تا هنگامی که تکلیف کاندیداتوری حزب لیبرال در حوزه ویلودیل مشخص شود، ما به همراه کامیونیتی عزیز ایرانی ـ کانادایی چشم به نحوه عمل آنها در پیشبرد این کمپین چند جانبه دوخته ایم. من کمپین آنها را فرصتی چند منظوره می بینم برای:

  1.  آشنایی مردم با نامزدهای کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی
  2.  ترویج آگاهی های سیاسی در میان کامیونیتی
  3.  تقویت روابط بین کامیونیتی
  4.  تقویت روابط با جامعه مادر
  5.  شرکت بیشتر در روند دموکراسی در کانادای دموکراتیک
  6.  تمرین دموکراسی و تشویق بیان آزادانه نظرات
  7.  اهمیت دادن به اعضای عادی کامیونیتی و نظرات آنها و فاصله گرفتن از نخبه گرایی.

سه دوست عزیز ما دیـویـد، علــی و لیلـی می توانند در حین این فعالیت ها، تصویر مدرن و دموکراتیکی از رقابتهای انتخاباتی به عموم نشان دهند. همه با کنجکاوی و علاقه کمپین های مثبت و هوشمندانه آنها را تعقیب خواهیم کرد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست