ولخرجی مدیران بازیهای پن آمریکن تورنتو ـ 2015

مدیر عامل این سازمان بلیط 91 سنتی پارکینگ خود را هم از حساب مالیات دهندگان برداشت کرده

ماجرای خاصه خرجی های مسئولان بلندرتبه بازیهای پان آمریکن، بالا گرفته است.

روز سه شنبه اول اکتبر معلوم شد که برای این بازیها دو بودجه جداگانه وجود دارد اما در هیج یک از این دو بودجه، رقمی برای دهکده ورزشکاران Athletes Village اختصاص داده نشده.
روز سه شنبه مایکل چن کالچرو وزیر ورزش انتاریو گفت که بودجه  1/4 میلیارد دلاری برای بازیهای پن آمریکن تورنتو ـ 2015، شامل 709 میلیون دلاری که دارد صرف مسکن ورزشکاران می شود، نمی باشد.آگهی

آگهی

همین موضوع سبب شد که رهبران احزاب اپوزیسیون در پارلمان انتاریو یعنی نیودموکرات و محافظه کار پیشرو بگویند که از شنیدن این خبر شوک شده اند.

خانم آندریا هوروات رهبر حزب نیودموکرات گفت: «این نشانه بی کفایتی لیبرالهاست که دو سری دفاتر (بودجه) وجود داشته باشد که هیچ یک از آنها هم 700 میلیون دلار هزینه مخصوص دهکده ورزشکاران را منعکس نمی کند.»
محافظه کاران پیشرو نیز می گویند لیبرالها در مورد هزینه واقعی این رویداد ورزشی بین المللی، با مالیات دهندگان شفاف نیست.

راد جکسون Rad Jackson منتقد حزب محافظه کار پیشرو گفت: «اینکه دریابیم 700 میلیون دلار از هزینه های بازیهای پن آمریکن در بودجه 1/4 میلیارد دلاری منظور نشده خیلی تامل برانگیز است. من نگران آن هستم که این فقط نوک کوه یخ باشد.»
ماجرای هزینه های بازیهای پن آمریکن چند روز پیش بالا گرفت و آن هم زمانی بود که مشخص شد یان تروپ Ian Troop مدیرعامل بازیهای پن آمریکن تورنتو 2015، که 477 هزار دلار حقوق به او پرداخت شده، حتی قبض 91 سنتی پارک اتومبیل خود را هم به حساب مالیات دهندگان گذاشته و از جیب خود آن را پرداخت نکرده.

دولت لیبرال انتاریو می گوید به این دلیل هزینه 700 میلیون دلاری دهکده ورزشکاران را در بودجه بازیها منظور نکرده که در نظر دارد از این ساختمانها بعد از بازیها برای مسکن اجتماعی، و مسکن اجاره ای برای دانشجویان استفاده کند.
چارلز سوسا وزیر دارایی انتاریو گفته است: «این تصمیم عواید هنگفتی (در آینده) خواهد داشت.»

اما اعضای اپوزیسیون می گویند: «این ساختمانها برای دهکده ورزشکاران بازیهای پن آمریکن طراحی و ساخته می شوند؛ فقط همین! دهکده ورزشکاران به بازیهای پن آمریکن تعلق دارد و باید در بودجه این بازیها منظور گردد.»
نیودموکراتها نیز می گویند که دولت لیبرال انتاریو به رهبری خانم کاتلین وین، از افتضاحات مربوط به eHealth Ontario و Orange air ambulance service هیچ درسی نیاموخته اند.

مایکل چن روز سه شنبه به یک کمیته پارلمان انتاریو گفت که هم او و هم کاتلین وین نخست وزیر انتاریو بر این اعتقادند که بعضی از هزینه های مربوط به TO2015 از چارچوب خارج شده اند. حتی اگر از نظر تکنیکی مشکلی نداشته باشند.
مایکل چن گفت: «بعضی از این هزینه ها غیرقابل قبول و مسخره است.» وی گفت: «برای من این هزینه ها باعث خشم من شده و مزه بدی در کام من به جا گذاشته مثل کسی که نوعی سم نوشیده باشد.»

اعضای کمیته چند بار از مایکل چن پرسیدند که آیا او خط مشی هزینه های بازیهای پن آمریکن 2015 را تصویب کرده یا خیر؛ چرا که همین خط مشی باعث شده که مسئولان و مدیران عامل بتوانند دعاوی مالی یکدیگر را تایید بکنند.

مایکل چن در جواب گفت: «شما اشتباه می کنید.» وی اصرار داشت که سازمان بازیهای پن آمریکن تورنتو 2015؛ یک آژانس دولت استانی نیست. مایکل چن گفت هر هزینه نامعقولی پس داده خواهد شد. اما سازمان TO2015 با صدور بیانیه ای گفت همه هزینه های ادعا شده در چارچوب مقررات فعلی می گنجد.
یان تروپ مدیر عامل بازیها از پاسخ دادن به سئوالات گزارشگران خودداری کرد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست