نظرخواهی سلام تورنتو: یک کاندید یا چند کاندید؟

انتخابات عمومی پارلمان کانادا دو سال دیگر در اکتبر 2015 برگزار خواهد شد. تدارکات از طرف احزاب برای برگزیدن قویترین کاندیداهای خود مدتیست که در حال انجام است. مبارزات داخلی احزاب بخش مهمی از زیر ساخت سیستم پارلمانی و دموکراسی کانادا محسوب می شود. برای اولین بار کامیونیتی کانادایی ـ ایرانی در تدارک یک حضور بی سابقه در این انتخابات است که بسیار دلگرم کننده است. همانطور که می دانید تنها از یک حزب (لیبرال) در حوزه ویلودیل هم اکنون 3 نامزد از جامعه ما اعلام آمادگی کرده اند. این واقعیت ضمن اینکه توانایی ما را نشان می دهد، می تواند تقسیم آرا و منابع جامعه ما را به دنبال داشته باشد. هفته گذشته دیوید موسوی یکی از این سه نامزد طی یک نامه سرگشاده از دو نامزد دیگر خواسته است برای اجتناب از این کار هر سه نفر به حکمیت مراجعه کنند.

سلام تورنتو طی یک نظرخواهی از چهره ها و اعضای جامعه مان نظرشان در خصوص این پیشنهاد را بدین صورت جویا شده:

 1.  آیا حضور بیش از یک نامزد در یک حوزه انتخابی از نظر شما موجه، منطقی و غیرقابل اجتناب است؟ 
 2.  آیا پیشنهاد دیوید موسوی مبنی بر انتخاب یک هیات داوران به انتخاب هر سه نامزد، موجه و عملی است؟ 

پاسخهای زیر تا آخرین فرصت قبل از چاپ به دستمان رسیده.
پاسخ های دیگر را در شماره آینده برایتان درج خواهیم کرد.آگهی

آگهی

***

مهدی رضانیا
موزیسین و سرپرست گروه موسیقی باربد

چه بهتر که حمایت ایرانیان در این انتخابات به جای تقسیم شدن به نفع یک نفر متمرکز شود

چه بهتر که حمایت ایرانیان در این انتخابات به جای تقسیم شدن به نفع یک نفر متمرکز شود

 1.  طبیعی است که هر کدام از نامزدها در زندگی و در فعالیت سیاسی اشان تجربه های متفاوتی داشته اند و غیر منطقی نیست که از بین اجتماع ایرانیان چند نفر نامزد این انتخابات باشند
 2.  به نظر من پیشنهاد آقای موسوی به جا است و دست کم ارزش گفتگو و تبادل نظر را دارد. زیرا بیشتر نامزدهای ایرانی هدف اصلی خود را احتمالاً برای تبلیغ در بین شهروندان ایرانی-کانادایی متمرکز خواهند کرد که هدفی منطقی است با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از ساکنان ویلودیل ایرانی هستند و نماینده گان دیگر جوامع مهاجر نیز همیشه در بین اجتماع خود بیشتر تبلیغ می کنند. به نظر من برای ایرانیان بودن یک ایرانی در مجلس می تواند بسیار سودمند باشد. وجود دکتر مریدی و دست آوردهایی که ایشان در این چند سال به ارمغان آورده اند گواه این ادعا است. از این رو چه بهتر که حمایت ایرانیان در این انتخابات به جای تقسیم شدن به نفع یک نفر متمرکز شود.

محسن داودی
ساکن تورن هیل و یکی از مسئولین گروه یاران

حضور سه کاندیدا از یک حزب و در یک منطقه کمی جالب به نظر نمیرسد و ای کاش سه کاندیدا از یک حزب ولی در سه منطقه مختلف بودند

حضور سه کاندیدا از یک حزب و در یک منطقه کمی جالب به نظر نمیرسد و ای کاش سه کاندیدا از یک حزب ولی در سه منطقه مختلف بودند

 1.  حضور سه کاندیدای ایرانی از جامعه کانادایی – ایرانی در انتخابات نشان از رشد و پتانسیل بالای سیاسی و علاقه فراوان جوانان ما برای شرکت و نفوذ در عرصه سیاست همچنین تاثیر گذاشتن در سرنوشت جامعه است.که این خود ستودنی است . اما حضور سه کاندیدا از یک حزب و در یک منطقه کمی جالب به نظر نمیرسد . درست است که جمعیت ایرانی در این منطقه ویلودیل زیاد است ولی با این کار آرا جامعه کانادایی – ایرانی را تقسیم به سه کرده و شانس هر کدام از این سه نفر تقسیم بر سه شده است که در صورت بودن یک کاندیدای ایرانی شانس حضور یک ایرانی در پارلمان بیشتر خواهد شد. و ای کاش سه کاندیدا از یک حزب ولی در سه منطقه مختلف بودند که با حمایت و پشتیبانی و رای جامعه کانادایی – ایرانی شاهد حضور سه ایرانی از یک حزب در پارلمان انتاریو بودیم که باعث افتخار و اقتدار جامعه ایرانی می شد.
 2. من با نظر دیوید موافق هستم . اگر این سه نفر با هم به توافق برسند و یک نفر از بین خودشان را که فکر میکنند بیشتر موثر و کارآمد است را معرفی کنند که خیلی بهتر هست. در غیر اینصورت نظر دیوید در مورد یک هیئت که همه هم به رای و نظر انها احترام بگذارند خیلی خوب و پسندیده است.

بهروز آموزگار
وکیل و یکی از موسسین انجمن حقوقدانان ایرانی انتاریو

با توجه به این مسائل در مورد داوری به نظر می آید که یک انتخابات نمادین بین این سه کاندید در میان جامعه ایرانی راه حل منطقی تری باشد

با توجه به این مسائل در مورد داوری به نظر می آید که یک انتخابات نمادین بین این سه کاندید در میان جامعه ایرانی راه حل منطقی تری باشد

انتخابات نمادین، منطقی تر است.

پیش از جستجو کردن برای راه حلی مناسب در ابتدا باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا حضور سه تن از اعضای فعال جامعه ایرانی تورنتو در رقابت انتخاباتی پیش رو در ویلودیل مشکلی ایجاد کرده است و اگر جواب به این پرسش مثبت است این مشکل متوجه چه کسی و یا کسانی می باشد. حکم منطق آن است که فرد یا افرادی که مشکل متوجه آنها می باشد در پروسه حل مشکل دخیل باشند و از آنها نظر خواهی شود. اما سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر مشخص شود که حضور همزمان این 3 فرد در این رقابت انتخاباتی مشکلی ایجاد کرده است که متوجه جامعه ایرانی در تورنتو می باشد آیا باز هم می شود این انتظار را داشت که افراد جامعه ایرانی در این شهر در پروسه حل این مشکل دخیل باشند و با توجه به اینکه هر کدام از این 3 کاندیدا باید از این آزادی برخوردار باشند که در خصوص حضور خود در این انتخابات تصمیم نهایی را بگیرند، چگونه می توان چنین دخالتی توسط جامعه ایرانی را توجیه نمود

حضور نماینده ای از جامعه ایرانی در عرصه سیاسی کانادا می تواند زمینه برای رشد بیشتر این جامعه را فراهم کند و از این رو بسیاری از افرادی که به این امر واقف می باشند علاقمند به کمک کردن به چنین کاندیداهایی در مبارزات انتخاباتی آنها هستند. با وجود اینکه رقابت همزمان این سه تن نمایانگر چشم اندازی روشن برای آینده بلندمدت ایرانیان در عرصه سیاسی کانادا است، متاسفانه این حضور همزمان در کوتاه مدت و بخصوص در انتخابات پیش رو چالش هایی را برای این سه کاندیدا و همچنین برای افراد علاقمند به کمک کردن به آنها ایجاد کرده است. یکی از این چالش ها ایجاد انفعال در افرادی می باشد که به دو و یا هر سه کاندید نزدیک هستند و برای اینکه جانب داری شان از یک کاندیدا باعث دلخوری کاندیدای دیگر نشود از روی اجبار تصمیم بر انفعال می گیرند و خود را از صحنه رقابت ها دور می کنند. با توجه به اینکه هر 3 کاندیدا از افراد فعال جامعه ایرانی تورنتو هستند فعالان اجتماعی زیادی در این گروه قرار می گیرند و انفعال تعداد قابل توجهی از این افراد فعال به ضرر هر سه کاندیدا و جامعه ایرانی خواهد بود. مشکل دیگر تقسیم شدن نیروهای انسانی و اقتصادی افرادی خواهد بود که در نهایت تصمیم به حمایت از کاندیدای ایرانی تبار دارند. بسیاری از اعضای جامعه ایرانی از لحاظ زمانی و اقتصادی منابع محدودی دارند و در نهایت مجبور به اهدا کردن منابعشان به یکی از این سه کاندیدا خواهند شد. این تقسیم حمایت و منابع بین این سه کاندید ایرانی باعث کند شدن رشد هر سه ستاد انتخاباتی و در نهایت فقط به نفع کاندیداهای دیگر غیرایرانی خواهد بود. بنابر این با فرض بر اینکه داشتن یکی از این سه کاندید ایرانی تبار به عنوان نماینده مجلس از منطقه ویلودیل به نفع جامعه ایرانی کانادا خواهد بود به نظر می آید که حضور همزمان این سه کاندید مشکل هایی هم برای کاندیداها و هم برای افراد جامعه ایرانی ایجاد می کند

راه حل چیست؟ نادیده گرفتن مسئله؟ داوری و یا حکمیت؟ یا راه حلی دیگر؟ با توجه به چارچوب های سیاسی کانادا و آزادی های ارائه شده به افراد در این چارچوب ها مسلما جواب به این سئوال نباید به هیچ وجه به آزادی کاندیداها در گرفتن تصمیم نهایی لطمه بزند و یا آنها را به نحوی تحت فشار قرار دهد. از این رو راه حل اتخاذ شده باید در وحله اول مورد تأیید هر سه کاندید باشد. برای اینکه کاندیداها تحت فشار قرار نگیرند بهترین شیوه برای گرفتن چنین تأییدی جلسات خصوصی با کاندیداها می باشد. پرسش بعدی این است که با فرض بر اینکه بتوانیم تأیید هر سه کاندید را برای اتحاذ راه حل نهایی بگیریم، کدام راه حل منطقی تر می باشد. داوری و یا حکمیت یکی از شیوه های مرسوم حل اختلاف می باشد و از ویژگی های آن این است که عموما افراد دخیل در اختلاف از این آزادی برخوردار هستند که داورها و قوانین پروسه داوری را انتخاب نمایند. در چنین پروسه ای افراد دخیل در اختلاف می پذیرند که در نهایت به تصمیم نهایی داوران تمکین کنند. با وجود اینکه داوری شیوه ای کاربردی برای حل اختلافات مالی، خانوادگی و بین المللی می باشد، در خصوص موضوع مورد بحث پروسه داوری دارای کاستی های قابل توجهی می باشد. بزرگترین چالش داوری در موضوع مورد بحث انتخاب داورها به نحوی که طرفین با رضایت خاطر به نتیجه نهایی تمکین کنند خواهد بود. مسلما هر یک از کاندیداها علاقمند به انتخاب داورهایی خواهند بود که در نهایت به نفع آنها تصمیم گیری کنند و از این رو این موضوع خود به موضوع اختلاف جدیدی تبدیل خواهد شد. مشکل دیگر داوری ماهیت نخبه گرایانه این شیوه است و اینکه منطقی نمی باشد که کاندیدی که قرار است در نهایت در انتخاباتی مردم گرایانه شرکت

کند توسط گروه محدودی از افراد جامعه تأیید صلاحیت شود. با توجه به این مسائل در مورد داوری به نظر می آید که یک انتخابات نمادین بین این سه کاندید در میان جامعه ایرانی راه حل منطقی تری باشد. با همکاری فعالین اجتماعی و نشریات برای خبررسانی چنین انتخاباتی فرصت تصمیم گیری درباره موضوع را به تمامی افراد علاقمند خواهد داد و باعث آشنایی بیشتر افراد جامعه با پروسه انتخابات پیش رو و در نهایت شرکت بیش از پیش آنان در انتخابات اصلی خواهد شد. این انتخابات نمادین همچنین رقابت را برای کاندیداهای غیرایرانی سخت تر خواهد کرد زیرا که کاندید ایرانی تبار با برگ برنده انتخابات نمادین جامعه ایرانی و به عنوان کاندید مورد تأیید جامعه ایرانی وارد این رقابت خواهد شد

دکتر مریدی
اولین نماینده کامیونیتی ما در مجلس و وزیر دولت استان انتاریو

مراجعه به یک هیئت داوری منتخب خود نامزدها، باید بگویم این کار شاید یک راه حل عملی باشد و یا این سه کاندیدا کماکان به گفتگو و همکاری با یکدیگر ادامه دهند

مراجعه به یک هیئت داوری منتخب خود نامزدها، باید بگویم این کار شاید یک راه حل عملی باشد و یا این سه کاندیدا کماکان به گفتگو و همکاری با یکدیگر ادامه دهنددر مورد سئوال اول باید بگویم که شرکت بیش از یک نفر از یک حوزه اجتناب ناپذیر است. همانطور که در گذشته در انتخابات انجمن شهر ریچموندهیل هم شاهد آن بودیم در یکی از حوزه ها ؟ ما سه نفر کاندیدا داشتیم. این موارد و همچنین حضور سه نفر برای رقابت از حوزه ویلودیل از طرفی دیگر حرکت مثبتی هستند که در 8ـ7 سال اخیر ما در جامعه مان شاهد آن هستیم. استقبال خوب اعضاء جامعه ما برای حضور در زمینه های مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی در کشور انتخابی ما کانادا را باید نشانه این امر تلقی کرد که ما خود را در این کشور صاحب سهم می دانیم که بسیار دلگرم کننده و موجب افتخار و قدردانی است.

دستاوردهای جامعه ما در این مدت خود بسیار پربار و با ارزش هستند. حدود 30 نفر از ایرانیان کانادا هم اکنون در دفاتر سیاسی در سطوح فدرالی، استانی و شهری به عنوان دستیاران سیاستمداران در حال فعالیت هستند. آقای علی غیاثی و بابک عباس زاده رئیس دفتر دو وزیر استان انتاریو بودند و خانم مردوخی در 10 سال گذشته در دفتر حوزه انتخابی نخست وزیر انتاریو نقش مدیریت داشته است.

در حال حاضر تعدادی دیگر از ایرانیان در بخش مدیریت حوزه های حزبی در دفاتر احزاب گوناگون سمت های مختلفی دارند و 25 نفر دیگر از افر اد سرشناس جامعه ما نشان افتخار ملکه الیزابت را از آن خود کرده اند. من معتقدم با توجه به نسبت کم جمعیت ما در مقایسه با جمعیت کل کانادا و زمان نسبتا کوتاه اقامت جامعه ما در این کشور، دستاوردهای خوبی در صحنه سیاسی به دست آورده ایم و این تعداد نامزدها برای انتخابات در پیش پارلمان کانادا (مجلس عوام) امید دهنده موفقیت های بیشتر در راه برای جامعه ما خواهد بود.

 1.  در مورد سئوال دوم و پیشنهاد دیوید موسوی در خصوص مراجعه به یک هیئت داوری منتخب خود نامزدها، باید بگویم این کار شاید یک راه حل عملی باشد. همه می دانیم که وجود سه کاندیدا در ویلودیل موجب کاهش شانس انتخاب شدن هر یک از این سه نفر به میزان یک سوم خواهد شد. از طرف دیگر و مهمتر، این وضعیت جامعه ما را در دشواری قرار می دهد که نمی دانند به کدام سمت رفتند و به چه کسی رای داده و از وی پشتیبانی کند.

پیشنهاد آقای موسوی در اجتناب از این وضعیت، در صورت توافق دو نامزد دیگر بدین ترتیب است که ابتدا هر یک از آنها 3 نفر را به عنوان معتمد خود انتخاب کنند و سپس این هیئت داوران 9 نفره مناسبترین نامزد را تعیین می کند، که این رای بدون قید و شرط مورد تایید کاندیداها قرار خواهد گرفت.

و اما در صورت عدم پذیرش این پیشنهاد از طرف دو کاندید دیگر پیشنهاد من این است که این سه کاندیدا کماکان به گفتگو و همکاری با یکدیگر ادامه دهند و در جریان مبارزات انتخاباتی شرایط خود و کاندیدای دیگر را مورد ارزیابی قرار دهند که بلکه باز از این طرق و با باز بودن درهای گفتگو بتوانند از تضعیف شانس انتخاب شدن یکی از اعضا جامعه ما جلوگیری کنند. در جلسه ای که در اواخر جولای به ابتکار شما و سلام تورنتو برگزار شد و در آن آقایان علی احساسی، مهرداد حریری، دیوید موسوی، پیمان کوشمان و مجید جوهری در محیطی دوستانه صحبت و گفتگو داشتند که همانطور که دیدیم نتیجه ساز بود و متعاقبا آقای جوهری از نامزدی خود انصراف داد و اعلام کرد از آقای کوشمان پشتیبانی خواهد کرد.

همانطور که ملاحظه می کنید گفتگو میان کاندیداها می توان موثر واقع شود.

محمد شیخ الاسلامی
موسس و سرپرست گروه تورنتو ایرانیینز

راهکارهای متعددی جهت برخورد با این مسئله وجود دارد که پیشنهاد آقای موسوی یکی از آنهاست

راهکارهای متعددی جهت برخورد با این مسئله وجود دارد که پیشنهاد آقای موسوی یکی از آنهاست

 1.  در یک جامعه آزاد و دموکراتیک افراد تشویق می شوند که فعالانه در کلیه امور اجتماعی ـ فرهنگی، سیاسی و… شرکت کنند. حضور نامزدهای متعدد در یک حوزه انتخاباتی باعث می شود که فردی که توانایی رهبری، مدیریت، شبکه اجتماعی گسترده تر و سابقه کار اجتماعی و سیاسی بیشتری دارد انتخاب شود که این در نوع خود به نفع حزب و حوزه انتخاباتی است.

به نظر من حضور 3 نامزد ایرانی نشاندهنده ظرفیت جامعه ایرانی می باشد و اگر به شکل مدبرانه ای با آن برخورد شود به نفع کامیونیتی ایرانی خواهد بود.

 1.  راهکارهای متعددی جهت برخورد با این مسئله وجود دارد که پیشنهاد آقای موسوی یکی از آنهاست. به نظر من، انتخاب یک نامزد برجسته باید توسط مردم انجام بگیرد و نه توسط یک گروه کوچک و محدود. راهکارهای دیگری می توان پیشنهاد کرد که یکی از آنها که می تواند به نفع کامیونیتی باشد چنین است:

هدف: انتخاب یک فرد ایرانی (نه یک شخص خاص ایرانی) به عنوان نامزد حزب با توجه به داشتن 3 کاندیدای ایرانی این امکان وجود دارد که هر 3 فعالانه کمپین خود را ادامه دهند و افراد ایرانی و غیرایرانی بیشتری را به عضویت حزب لیبرال درآورند. پس از پایان مدت عضویت گیری با فرض و هدف اولیه که یک فرد ایرانی نه یک شخص خاص به عنوان نامزد حزب انتخاب شود، 3 کاندیدا می توانند با هم به توافق برسند که از کسی حمایت بکنند که شبکه اجتماعی گسترده تری داشته و تعداد بیشتری فرم عضویت پر کرده. در صورت این توافق احتمال دارد که مجموع تعداد عضوگیری این 3 کاندیدای ایرانی از تک تک کاندیداهای غیرایرانی بیشتر خواهد بود و امکان موفقیت یک فرد ایرانی جهت انتخاب شدن به مراتب بیشتر از دیگران خواهد شد.

در شرایطی که مسئله اتحاد، همکاری و همبستگی دلمشغولی و دستمایه فعالیت بسیاری از فعالین اجتماعی جامعه است هر حرکتی که حاصلش همکاری و اتحاد افراد و یا گروه های کوچک باشد طبعا به حل این مسئله کمک می کند و شرایط فعالیتهای موثرتری را در آینده ایجاد می کند.

گلی یزدانی
فعال اجتماعی و کارگردان تئاتر

بهتر خواهد بود که جامعه برای افزایش شانس موفقیت حول محور یک کاندیدا بسیج شود

بهتر خواهد بود که جامعه برای افزایش شانس موفقیت حول محور یک کاندیدا بسیج شوداین سئوال سختی است. از آنجایی که مسائل را به طرق مختلف می توان توجیه کرد. مطمئنا

وجود تعداد کافی از اعضاء جامعه مان که به مسائل اطراف خود و همچنین کشور جدیدمان کانادا علاقمندند، نشانه خوبی است. همچنین وجود این تعداد داوطلبین واجد شرایطی که خود را برای این سِمَت آماده می کنند که کارشان در جامعه تاثیرگذار خواهد بود، کاملا خوشحال کننده است.

با این حال وجود چند نفر نامزد از یک حوزه مطمئنا به شانس موفقیت یک یک آنها آسیب خواهد زد. بنابر این اگر قصد این باشد که یک نماینده ایرانی در انتخابات پیروز شود بهتر خواهد بود که جامعه برای افزایش شانس موفقیت حول محور یک کاندیدا بسیج شود.

 1.  این سئوال حتی از سئوال اول نیز مشکل تر است. این پیشنهاد به نظر می رسد علاوه بر منطقی و عملی بودن به نظر، مطلوب هم باشد.

در یک دنیای ایده آل جایی که افراد جامعه آن به فکر یکدیگر هستند و همه به فکر جامعه شان هستند، این چنین پیشنهادی ممکن است کارا و نتیجه ساز باشد.

با این وجود مطمئن نیستم که این راه حل از سوءتفاهم و لطمه خوردن به احساسات (نامزدها) بتواند اجتناب کند که این تنها چیزیست که من را در مورد این پیشنهاد نگران می کند.

افخم مردوخی
رئیس هیات مدیره سازمان زنان ایرانی انتاریو

توصیه من به عنوان یک شهروند فعال و متعهد به مسایل مدنی و سیاسی به دوستانم لیلی، علی و دیوید اینست که هوشمندانه و توانمندانه خود حکمیت حل این امر را به عهده گرفته و با بینشی به روز و راه گشا پاسخ مورد پذیرشی برای پیشبرد اهداف حضور بهترین کاندیدا از ویلودیل در دولت فدرال را برای انتخابات 2015 در اختیار ما ـ کامیونیتی کانادایی ـ ایرانی خود قرار دهند.

توصیه من به عنوان یک شهروند فعال و متعهد به مسایل مدنی و سیاسی به دوستانم لیلی، علی و دیوید اینست که هوشمندانه و توانمندانه خود حکمیت حل این امر را به عهده گرفته و با بینشی به روز و راه گشا پاسخ مورد پذیرشی برای پیشبرد اهداف حضور بهترین کاندیدا از ویلودیل در دولت فدرال را برای انتخابات 2015 در اختیار ما ـ کامیونیتی کانادایی ـ ایرانی خود قرار دهند.با احترام خاصی که برای لیلی پورزند، علی احساسی، دیوید موسوی قائل هستم، لازم به تذکر است که تاکنون مجموعا هشت نفر در حوزه انتخاباتی ویلودیل کاندیداتوری خود را برای شرکت در انتخابات 2015 دولت فدرال اعلام نموده اند. بحث های گسترده ای که هم اکنون پیرامون شرکت سه کاندیدای کانادایی ـ ایرانی واجد شرایط مطرح است، خود نشانگر رشد مدنی و کیفی کامیونیتی ماست.

واقعیت این است که تا تاریخ نه چندان دوری، هر یک از کاندیداها متوجه میزان پشتیبانی فعال کامیونیتی ما به عنوان پایگاه آغازی از کاندیداتوری خود خواهند شد. به طبع در این مرحله، کاندیدای موفق تر در عضوگیری رای درون حزبی، امکان حمایت بلندمدت تر جامعه را از آن خود خواهد نمود. حضور یک کمپین شفاف، با رعایت اصول دموکراتیک و مسئولانه، روشن کردن پلاتفرم انتخاباتی، ارائه نقطه نظرات صادقانه سیاسی و عقیدتی در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کانادا و دنیا، و سپس نقش ایرانی بودن کاندیدا در مورد توجه خاص وی به مسایل کامیونیتی کانادایی ـ ایرانی مسایل مورد علاقه و مرتبط با عوامل تعیین کننده در آینده کمپین کاندیدای ویلودیل خواهند بود.

توصیه من به عنوان یک شهروند فعال و متعهد به مسایل مدنی و سیاسی به دوستانم لیلی، علی و دیوید اینست که هوشمندانه و توانمندانه خود حکمیت حل این امر را به عهده گرفته و با بینشی به روز و راه گشا پاسخ مورد پذیرشی برای پیشبرد اهداف حضور بهترین کاندیدا از ویلودیل در دولت فدرال را برای انتخابات 2015 در اختیار ما ـ کامیونیتی کانادایی ـ ایرانی خود قرار دهند.

کورش هوشمند
معنمد دانش آموزی TDSB و فعال سیاسی آموزشی

شاید بیشترین نفع ما در این باشد که به سمت حمایت از یک کاندید واحد برای نامزدی از ویلودیل پیش برویم تا از یک موفقیت واقعی یقین حاصل شود

شاید بیشترین نفع ما در این باشد که به سمت حمایت از یک کاندید واحد برای نامزدی از ویلودیل پیش برویم تا از یک موفقیت واقعی یقین حاصل شود

ایجاد صدای واحد
مسابقه در 3 جهت؟!

طی ده سال آینده، جامعه ایرانی از یک فرصت واقعی برای تأثیر نهادن در سیاستهای کانادا برخوردار است. تاکنون هرگز این چنین علاقه ای از سوی ایرانی ها برای ورود به عرصه سیاست گذاری دیده نشده بود. مشاهده چنین علاقه ای از کامیونیتی ما که فرهنگ سیاسی در آن بالاست ولی هنوز به پتانسیل های خود در سیستم اداری آمریکای شمالی دست نیافته، هم اطمینان برانگیز و هم مسرت بخش است.

اجازه دهیـد از پیتر پارکر مشهور در «Spider Man» نقل کنیم که: «قدرت بیشتر با خود مسئولیت بیشتر می آورد.» حال، من به چه قدرتی اشاره دارم؟ من معتقدم که ایرانی ها درحوزه ویلودیل می توانند یک نیروی تعیین کننده در موفقیت نامزد آتی لیبرالها در این حوزه باشند. اما این توانایی تنها از طریق حمایت دسته جمعی و کاملا از ته دل از یک کاندید واحد می تواند حاصل شود.

همانطور که بسیاری از ما می دانیم، اینک سه نامزد ممتاز ایرانی برای حوزه ویلودیل داریم که از خیلی جهات، مشاهده این تمایل جدی از هر سه کاندید برای اثربخشی، تحسین برانگیز است. با این وجود، داشتن سه کاندید ایرانی با خود مسئله بزرگی را هم مطرح می کند و آن هم تقسیم شدن بالقوه آرایی است که در غیر این صورت می تواند انتخابی موفق را برای کامیونیتی ما به همراه بیاورد.

من یک راه حل همه جانبه برای این مشکل به ذهنم نمی رسد، اگرچه که می دانم این مسئله ای بزرگ است. در نتیجه این شرایط، من متقاعد شده ام که به نفع کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی است که به بحث و گفتگو درباره حضور خود در امور سیاسی ادامه دهد. در حقیقت شاید بیشترین نفع ما در این باشد که به سمت حمایت از یک کاندید واحد برای نامزدی از ویلودیل پیش برویم تا از یک موفقیت واقعی یقین حاصل شود. داشتن سه کاندیدا از کامیونیتی ایرانی برای یک حوزه، و وجود تعداد کثیری از چهره های سیاسی که ناظر بر این وضعیت هستند، برای من ایده غریبی به نظر می رسد.

در طول پروسه تعیین نامزد لیبرالها، من پیوسته از دیوید موسوی حمایت کرده ام و بنابر این مناسب می بینم که تمایل او در مورد همکاری جمعی به عنوان یک کامیونیتی برای دستیابی به اهداف بزرگتر را منعکس کنم.

دیوید به سوی این چالش پیش آمده و خواهان شیوه گزینشی است که نشان دهد ایرانی ها فکر می کنند کدام کاندیدا می باید آنها را نمایندگی کند. او این ایده جالب را مطرح می کند که «هر سه کاندید در یک اتومبیل سوارند که با سرعت 200 کیلومتر در ساعت به سوی یک دیوار آجری در حال حرکت است و با این حال هنوز ما همه در حال مبارزه بر سر این هستیم که کدام یک باید در صندلی جلو بنشینند.»

ما باید واقع بینانه فرمان را از رفتن به سمت دیوار آجری به سمت دیگر بچرخانیم. من از کامیونیتی عزیز خود درخواست می کنم که در این مورد وارد عمل شود و دیالوگی را آغاز کند تا بتوانیم شانس هایمان را برای افزایش میزان حضور ایرانی ها در سیستم قانونگذاری کانادا افزایش دهیم. بیایید به سمت تقویت این ضرب آهنگی که پدیده آمده، از طریق ایجاد صدای متحد، پیش برویم.

فرح جاهد
کارشناس بیمه

از نظر من همگام شدن سه کاندید برای انتخابات آینده نقطه شروع بسیار مثبت و دلگرم کنند ای است

از نظر من همگام شدن سه کاندید برای انتخابات آینده نقطه شروع بسیار مثبت و دلگرم کنند ای است

از نظر من همگام شدن سه کاندید برای انتخابات آینده نقطه شروع بسیار مثبت و دلگرم کنند ای است چرا که ما نیاز مبرمی به تمرین دموکراسی در کامیونیتی خود و رقابت سالم همراه با احترام و حفظ حقوق متقابل رقبایمان داریم.

مطرح شدن کناره گیری دو کاندید به نفع نفر سوم می تواند از دیدگاههای متفاوتی بررسی شود. اول اینکه با فعال ماندن هر سه طبیعتا افراد بیشتری جلب و درگیر Politics و فعالیت سیاسی اجتماعی و کمک و همکاری خواهند شد. در این حالت چگونگی و کیفیت این حرکت سیاسی و فعالیت، در درازمدت نتیجه بسیار مثبت و مطلوبی در عرصه فعالیتهای سیاسی در آینده خواهد گذاشت.

از طرف دیگر کناره گیری دو نفر به نفع نفر سوم از نظر استراتژیک حرکتی بسیار هوشمندانه است که می تواند احتمال برنده شدن در این دوره خاص را بالا ببرد ولی از طرفی هم با کناره گیری دو نفر امکان بی حرکت و خنثی شدن عده ای از طرفداران آنها وجود خواهد داشت که این مسئله می تواند موجب به تعویق افتادن رشد و بلوغ سیاسی که ما به آن نیاز داریم گردد.

به هر حال هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارد باید ببینی برنده شدن با هر سیاستی و صبور بودن، قوی تر شدن و برنده شدن حتمی بررسی دقیق تری انجام گیرد که مطمئن هستم افراد با صلاحیتی وجود دارند که با مطالعات و بررسی شرایط فرهنگی، اجتماعی و حزبی منطقه ویلودیل نظرشان در این تصمیم گیری بسیار تعیین کننده و موثر خواهد بود.

فرزام جلیلی
بروکر و از موسسین انجمن کانادایی ـ ایرانی مشاوران مسکن

چقدر خوب است که بتوانیم مسائل کامیونیتی را از طریق کدخدامنشی حل و فصل کنیم و با همین نگرش، توانمان را برای تحقق اهداف مهمتر به کار بگیریم. پیشنهاد آقای موسوی برای شکل گیری چنین بنیادی در درون جامعه بسیار موثر و قابل دفاع است.

چقدر خوب است که بتوانیم مسائل کامیونیتی را از طریق کدخدامنشی حل و فصل کنیم و با همین نگرش، توانمان را برای تحقق اهداف مهمتر به کار بگیریم. پیشنهاد آقای موسوی برای شکل گیری چنین بنیادی در درون جامعه بسیار موثر و قابل دفاع است.

من به عنوان یک عضو از جامعه ایرانیان کانادا افتخار می کنم که اعتلاء و بالندگی درون جامعه ما به حدی رسیده که تنها از منطقه ویلودیل سه نامزد واجد شرایط برای نمایندگی حزب لیبرال اعلام آمادگی کرده اند. حتم دارم هر یک از این نامزدهای گرامی با توانمندی و قابلیت خاص می توانند در مرحله اول در رقابت با سایر نامزدهای درون حزب موفق شوند و در مرحله بعدی در رقابت با نمایندگان احزاب رقیب پیروزمندانه به پارلمان کانادا راه یابند.

شک ندارم که این دوستان خوب می دانند که تفرق آراء برای تحقق این مهم مانع بزرگ محسوب می شود ولی نمی دانم چرا آن را جدی نمی گیرند. شاید جامعه ما برای اولویت منافع جمعی به منافع فردی باید تمرین بیشتری بکند.

پارلمان کانادا به عنوان سمبل یک پارلمان مولتی کالچر نیازمند حضور فعال اشخاص تحصیل کرده، خوشنام، هوشیار و صاحب نظر در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی از تمامی کامیونیتی ها از جمله جامعه ایرانیان است، چرا باید تک روی و نقطه نظرات فردی و گروهی هر یک از نامزدهای واجد شرایط جامعه ما، مانع حضور فعال نماینده ای از درون جامعه ایرانیان در پارلمان کانادا باشد؟ حتم دارم، در «شرایط مشابه» سایر کامیونیتی های کانادا برای معرفی یک نامزد واجد شرایط به راحتی به اجماع لازم می رسیدند و از فرصت پیش آمده منطقی تر بهره برداری می کردند.

به اعتقاد من، ما لازم داریم انرژی و توان افراد واجد شرایط درون جامعه را در موقعیت های مناسب تری به کار بگیریم و برای این مهم سرمایه گذاری کنیم. اگر دوستان گرامی ما نتوانند در این مرحله و در درون حزب لیبرال برای حمایت از یکدیگر به اجماع لازم برسند، قطعا برای کسب نامزدی حزب لیبرال در منطقه ویلودیل هم توفیقی پیدا نمی کنند و اگر هم چنین فرصتی فراهم آید شانس حزب لیبرال در منطقه ویلودیل را به رقبای سایر احزاب واگذار می کنند.

ما نیازمند آن هستیم که به جامعه ایرانیان ثابت کنیم که منافع جمعی را به دست آوردهای فردی ترجیح می دهیم و اکنون بهترین زمان برای نشان دادن بلوغ سیاسی در درون جامعه مان است.

من پیشنهاد آقای دیوید موسوی را در شماره گذشته سلام تورنتو مطالعه کردم، چقدر خوب است که بتوانیم مسائل کامیونیتی را از طریق کدخدامنشی حل و فصل کنیم و با همین نگرش، توانمان را برای تحقق اهداف مهمتر به کار بگیریم. پیشنهاد آقای موسوی برای شکل گیری چنین بنیادی در درون جامعه بسیار موثر و قابل دفاع است.

ایرانیان ساکن تورنتوی بزرگ به عنوان بخش قابل ملاحظه ای از جامعه ایرانیان کانادا به دفعات توانمندی های خود را در عرصه های مختلف ثابت کرده اند.
حضور جناب آقای دکتر مریدی نماینده ایرانی تبار مردم ریچموندهیل در پارلمان انتاریو دستاوردهای با ارزشی برای جامعه ایرانیان داشت.

از توانمندی ایشان در حل مسائل بارها از سوی مسئولین حزب تقدیر به عمل آمد. حتم دارم که با عملی شدن پیشنهاد آقای دیوید موسوی و اتفاق نظر نامزدهای محترم برای پشتیبانی از یک نامزد واجد شرایط، پارلمان کانادا نیز تجربه های مفیدی را از حضور نماینده ایرانی تبار مردم ویلودیل کسب خواهد کرد.
به اعتقاد من، جامعه ما نمی تواند هزینه های سنگین آزمون و خطای نامزدهای عزیز منطقه ویلودیل را پرداخت کند .

چنانچه از فرصت پیش آمده استفاده منطقی نکنیم، معلوم نیست در اثر بی اعتمادی و یأس و ناامیدی احتمالی در درون جامعه ایرانی چه وقت این موقعیت استثنایی مجددا برایمان فراهم شود.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست