نصب دوربین های چراغ قرمز در منطقه یورک

بزودی تعدادی از چهارراههای یورک ریجن به دوربین های چراغ قرمز مجهز خواهند شد. این چهارراهها بر اساس داده ها و اطلاعات جمع آوری شده برای نصب این دوربین ها انتخاب شده اند.

Bill Fisch رئیس شورای منطقه یورک می گوید: “ما 20 چهارراه را از 1000 چهارراه انتخاب کرده ایم. برای این انتخاب ما به یک تجزیه و تحلیل هدفمند نیاز داشتیم.”

خرید و نصب این دوربین ها رقمی برابر با 3.7 میلیون دلار هزینه در بر دارد که قرار است تا دو سال آینده پرداخت شود. البته پیش بینی می شود که این دوربین ها در این مدت 4.5 میلیون دلار از طریق جریمه ها برای منطقه درآمد داشته باشد. چهارراه هایی که به این دوربین ها مجهز خواهند شد به شرح زیراند:آگهی

آگهی

RED LIGHT CAMERA LOCATIONS

Wellington Street and Yonge Street in Aurora

Leslie Street and Green Lane in East Gwillimbury

Yonge and Green Lane in East Gwillimbury

The Queensway South and Metro Road/Morton Avenue in Georgina

King Road and Dufferin Street in King Township

King and Bathurst Street in King/Richmond Hill

Kennedy Road and Major Mackenzie Drive in Markham

Major Mackenzie and McCowan Road in Markham

Hwy. 7 and Bullock Drive in Markham

Ninth Line and 16th Avenue in Markham

Yonge Street Ramp off Hwy. 7 and Hwy. 7 in Markham/Richmond Hill

Davis Drive and Ashton Road/Carlson Drive in Newmarket

Davis Drive West and Bathurst Street in Newmarket/King

Bathurst Street Ramp off Hwy. 7 and Bathurst in Richmond Hill/Vaughan

Hwy. 27 and Langstaff Road in Vaughan

Hwy. 7 and Vaughan Valley Boulevard in Vaughan

Hwy. 7 and Weston Road in Vaughan

Woodbine Avenue and Bloomington Road in Whitchurch-Stouffville

Woodbine and Stouffville Road in Whitchurch-Stouffville

Woodbine and Davis in Whitchurch-Stouffville

یورک ریجن نیوز

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست