لایحه جدید برای بهبود وضعیت دریاچه های پنجگانه انتاریو

ببیش از 80 درصد ساکنان انتاریو آب آشامیدنی خود را از آبهای دریاچه هـای پنجگانهGreat Lakes دریافت می کنند. بنابر این تمیزی آبهای این دریاچه ها بخصوص برای نسل های آینده یک اولویت جدی است. 

بنادر، سواحل و شهرهای منتهی به این دریاچه ها، محل 40 درصد از فعالیتهای اقتصادی کانادا است.

بیش از 95 درصد از زمین های کشاورزی انتاریو در سواحل دریاچه های پنجگانه واقع است. پس تمیزی و نگهداری و مراقبت از این دریاچه ها ازاهمیت درجه اول برخوردار است.آگهی

آگهی

خبر جدید اینکه دولت لیبرال انتاریو به نخست وزیری خانم کاتلین وین روز دوشنبه 25 فوریه 2013 لایحه ای را به مجلس انتاریو تقدیم کرد که در صورت تصویب کمک فراوانی به بهبود و سلامتی و افزایش پاکیزگی آبهای این دریاچه خواهد کرد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست