سالی که رفت، سالی که می آید

مهم نیست که دنیا برایت چه داشته است، آغاز یک سال می تواند فرصتی تازه باشد تا تازه آغاز کنی.

فرصتی نو تا زندگی را آنگونه که به کارت می آید طی کنی. اینجا نشسته ام و شاهدم که سال گذشته کم کم غرق می شود. غرق شدنش را با افکار و خاطره هایی گوناگون نگاه می کنم. افکار و خاطراتی که بعضی دلپذیرند و برخی نیز اندوهبار.

سال 2012 سالی است که مانند سال های دیگر در لحظه انتهاییش مثل همه سالهایی که به انتها می رسند مرا به نگاه دوباره اش می خواند مثل همیشه سال گذشته را ارج مینهم برای درس هایی که به من آموخت درس هایی که دوباره باعث رشدم شد. ممکن است خیلی ها در این لحظه با خود فکر کنند که چه زود و آسان گذشت اما در نظر من سال 2012 سالی پر چالش چه برای دنیا و چه برای من بود. اما تجربه به من نشان داده است که به تدریج به این سال، نظاره خواهم کرد و آن را قدر خواهم نهاد. برای هر آنچه که به زندگی ام آورده، از درس هایش، از تغییراتش.آگهی

آگهی

می دانم که زندگی با 2013 ادامه خواهد یافت اما سال 2012 هرگز فراموش نخواهد شد. فراموش نخواهد شد چرا که این سال با تجربیاتی که برایم آورده است مرا تغییر داده و به انسانی تبدیل کرده است که حالا هستم.

از روی تجربه می دانم که سال جدید نیز حوادث و تغییراتی با خود به همراه خواهد داشت. برای بعضی ها از آنها باید راهی بجویم تا با آنها کنار بیایم. بعضی از حوادث مانند کشت و کشتار سراسر دنیا به خصوص وقتی پای کودکان در میان است دست هایم را روی سرم خواهم گذاشت و با خود فریاد خواهم زد که «خدایا کافی است.»
می دانم هرچقدر هم سال خوشی را آرزو کرده باشی چالش های سختی نیز همراه با سال جدید از راه می رسند.

اما این را میدانم که هیچکدام با نیروی ایمان، دوستی و عشق توان گلاویز شدن ندارند. به ایمان و عشق مطمئن ماندن گاهی چندان کار آسانی نیست همینطور که سال را با این نوشته ها به پایان می برم برای همگی شما سال خوبی را آرزومندم. سالی پر از لبخند صلح و هرآنچه نیکی است.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست