تدارک برای انتخابات سال (2015)

سومین یادداشتم در مورد ضرورت برنامه ریزی برای شرکت موثرتر و فعال تر کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی در انتخابات در پیش رو، شتاب تحولات پیرامون این واقعه مهم سیاسی اجتماعی را زیر نظر قرار می دهد. جامعه در حال شکوفایی و رشد ما، افقهای دورتری را طبیعتا برای خود تصویر می کند. همفکری و حضور بیشتر و فعالتر در روندی که افزایش شانس کامیونیتی ما را برای حضور در بالاترین مراجع تصمیم گیری کانادا به دنبال خواهد داشت، ضروری و موجه به نظر می رساند.

هم اکنون و فارغ از اعلام های عمومی بسیاری از فعالان باتجربه قبلی و در کنار آنها کاندیداهای تازه وارد مشغول بررسی، امکانسنجی، ارزیابی رقبا درون و برون حزیی هستند که به طور ضمنی اعلام می کنند که «ما هم هستیم».

در این مقطع که آن را تدارک برای مبارزات درون حزبی باید تلقی کرد و منجر به نامزد شدن تنها یک کاندیدا رسمی از هر حزب سیاسی منتهی خواهد شد، شرایط برای جامعه ما از بسیاری از جهات حساسیت خاص دارد:آگهی

آگهی

1ـ سرعت در اعلام نام کاندیداهای ما در حوزه هایی که شانس انتخاب شدن دارند.

2ـ هماهنگی مابین کاندیداهای هر حوزه که تنها یک نفر که البته مناسب ترین نیز خواهد بود را از میان خود انتخاب کنند. شانس اینکه این کاندیدا بتواند علاوه بر به دست آوردن نامزدی حزب، در انتخابات عمومی رقبای خود از احزاب دیگر را نیز شکست دهد، طبیعتا باید بیشتر از سایرین باشد.

بسیاری از رقبای کاندیداهای جامعه ما هم اکنون موقعیتهای خود را تثبیت کرده و حضور پررنگتری از خود را به سایرین و اهالی حوزه موردنظرشان نشان می دهند.

بسیاری از آنها هم اکنون کار مستمر، پیگیر و دائم خود را مبارزات انتخاباتی برای نامزد شدن از طرف حزب، انتخاب کرده و در این راه متمرکز شده اند. انتخاب مدیر انتخاباتی حضور در تارنمای انتخاباتی حضور فعال در فعالیتهای مختلف حوزه انتخابی و فعالیتهای حزبی، به دست آوردن پشتیبانان مالی، سیاسی و اجتماعی از جمله اقداماتی است که دیده می شود بسیاری از رقبای نامزدهای جامعه ما در آنها پیشی گرفته اند.

طی 6 ماه تا یکسال آینده نامزدهای احزاب مشخص خواهد شد. اما سرد شدن هوا در 3ـ2 ماه آینده روند مبارزات انتخاباتی درون حزبی را کند خواهد کرد. فرصتی بسیار کوتاه در پیش رو داریم تا توان تدارک و درایت جمعی جامعه مان را به نمایش گذاشته و آنگونه که شان جامعه مان است به استقبال انتخابات سال 2015 برویم.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست