بودجه 45 میلیون دلاری انتاریو برای موسیقی

اتاق اخبار انتاریو: دولت انتاریو بودجه موزیک انتاریو را راه اندازی کرده است. این بودجه برای حمایت از تولید شغل در این صنعت و همچنین تبدیل این استان به مکانی برای تولید و اجرای موسیقی به تصویب رسیده است. این بودجه جدید به کمپانی های تولید موسیقی که در انتاریو هستند کمک مالی می کند تا بتوانند چه در تولید و چه در اجرا و پخش موسیقی فعالیت بیشتری داشته باشند.

این بودجه به شکل های زیر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.

بودجه تکمیل و گسترش کمپانی موسیقی: این بودجه به کمپانی های انتاریو که در کار تولید موسیقی هستند کمک می کند تا ضبط، تولید و فروش موسیقی خود را افزایش دهند. آنها معتقدند از این طریق شغل های متعددی ایجاد خواهد شد.آگهی

آگهی

تکمیل و گسترش در صنعت موسیقی: این بودجه به افرادی که در تولید و ضبط و آموزش موسیقی نوآوری هایی دارند کمک می کند.

موسیقی برای آینده: در این بخش این بودجه به گروههای کوچک تولید موسیقی کمک مالی می کند.

موسیقی زنده: در این بخش هدف گسترش اجراهای موسیقی زنده در استان است. در واقع این بخش به هنرمندان محل کمک می کند تا با اجرای موسیقی زنده موسیقی شان را تبلیغ کنند. آنها معتقدند که با این کار اقتصادهای خود محل به حرکت درآمده و رشد می کنند. رقم این بودجه 45 میلیون دلاری در سه سال تصویب شده است.

فرم های درخواست برای استفاده از این بودجه از 7 نوامبر قابل دسترسی هستند. این فرم ها با نام Application for Music Future and Live Music در دفتر جدیدی با عنوان Ontario Media Development Corporation در دسترس هستند.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید