افسر پلیس تورنتو به 45 روز زندان محکوم شد

روز دوشنبه 9 دسامبر کانستبل بابک عندلیب قرطانی افسر پلیس تورنتو به خاطر تهاجم assault به یکی از تظاهرکنندگان در جریان اجلاس G20 تورنتو در سال 2010، از سوی دادگاه به 45 روز زندان محکوم شد.

سال گذشته یک کمیته نظارتی پلیس تورنتو را به خاطر «استفاده بیش از نیاز از زور» و نقض حقوق مدنی مردم مورد انتقاد قرار داد.

کانستبل بابک عندلیب قرطانی اولین نفر از نیروی پلیس است که در این رابطه مسئول شناخته شده است.آگهی

آگهی

در ماه می گذشته، بازجویی از یکی دیگر از افراد پلیس به اعلام حکم «گناهکار نیست» منجر گردید.

بابک عندلیب قرطانی در دفاعیه خود گفته بود که فرد مورد تهاجم (آدام نوبادی) در مقابل دستگیری مقاومت کرده بود و به دنبال آنکه توسط دیگر افسران پلیس به سمت زمین کشیده می شد، از سوی این افسر مورد ضرب باتون قرار گرفته بود.

قاضی لوئیز بوتام گفت: «یک افسر پلیس مجاز نیست که برای به اجرا درآوردن دستگیری، از نیروی نامحدود استفاده کند.»

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست