کنگره ایرانیان در آستانه ی عصر تازه

جهان را تعریف تازه ای لازم است.
در هند می خواهند برای یک میلیارد و 200 میلیون نفر جمعیت این کشور شناسنامه دیجیتال صادر کنند! با هزینه 3 میلیارد دلار!

در ایتالیا هیچ کارگر یا کارمند عضو اتحادیه را نمی توان از کار و مزایا محروم کرد. با این حال این «هشتمین اقتصاد جهان» در رکود اقتصادی محض فرو رفته!
بن علی در تونس. حسنی مبارک در مصر و معمر قذافی در لیبی در عرض چند ماه از کرسی قدرت به زیر کشانده می شوند!

عصر دیگری است!
کلمه «جنگ» را دیگر تقریباً هیچ کس دوست ندارد!

مردم در زیر گنبد گیتی همگی “صلح” را به سرود می خوانند.
عصر دیگری است!آگهی

آگهی

همه با هم در ارتباطند. همه یکدیگر را با اسم کوچک صدا می کنند.
همه با هم در تماسند.

از زیر درخت پسته در کرمان می توان با کومه های صحرای آفریقا در تماس بود.
از فراز دیوار چین می توان با سواحل آمازون در تماس دایم دیجیتال بود.
عصر تازه ای است،  پر از فرصت های نیک برای آدمهایی با پندار نیک.

برنی فاربر مدیر اجرایی سابق کنگره یهودیان کانادا مقاله ای در «نشنال پست» می نویسد و از اقدام متهورانه عبدالحسین سرداری دیپلمات ایرانی در پاریس در دوران جنگ جهانی دوم و نجات بیش از هزار یهودی ایرانی و غیر ایرانی در نتیجه این اقدام او تقدیر می کند.
خورشید صلح و همکاری و دوستی بین المللی از پشت ابرهای عبوس «منازعات قرون وسطایی» سر برآورده و ندا می دهد که عصر تازه ای فرا رسیده، عصر مبارزه ، با سلاح منطق و دانش و آگاهی و رقابت هوشمندانه و متمدنانه.
اینجا در کانادا روز یکشنبه 29 اپریل 2012، انتخابات هیات مدیره جدید کنگره ایرانیان کانادا است.

رشد کیفی و سر بلندی کامیونیتی ایرانی- کانادایی به طور عام و کلی، به دور از تعصب، با تکیه بر منطق، دور اندیشی، شیوه های مدرن ارتباطی، سرعت متناسب با اینهمه تحّول در جامعه و جهان، اینها نیاز کامیونیتی ایرانی- کانادایی در این عصر تازه است.
نسل تازه ای از نیروهای پرورش یافته در جامعه مدرن کانادا، می توانند ما را در دستیابی به این مهّم یاری دهند. 

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست