چشم‌اندازی تازه برای کنگره ایرانیان کانادا

این یادداشت نظر شخصی نویسنده است و به هیچ وجه منعکس کننده عقیده جمعی هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا نیست. اعضای هیئت مدیره کنگره می‌توانند با نکات طرح شده در این نوشته موافق و یا مخالف باشند.

نخستین بار روز 17 ماه می سال 2007 بود که من هم مانند بیش از یک صد تن از افراد کامییونیتی ایرانی، دعوت نامه‌ای از سوی نخستین هیئت 7 نفره موسس کنگره ایرانیان کانادا دریافت داشتم تا در جلسه‌ معرفی و ارائه پیش نویس اساسنامه کنگره شرکت کنم. از آن روز تاکنون، از طریق نوشتن چندین مقاله، انجام گفت‌و‌گوها و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و مطبوعاتی و نیز مشارکت مستقیم در کلیه جلسات بحث و بررسی و تجدید نظر و تهیه متن نهایی اساسنامه و شرکت در انتخابات و عضویت در هیئت مدیره با این نهاد همراه و همگام بوده‌ام و اینک در آستانه برگزاری چهارمین مجمع عمومی کنگره ایرانیان کانادا و انتخاب چند عضو جدید برای هیئت مدیره، ضروری است به چند نکته اشاره کنم.

مهمترین نکاتی که از آغاز برای علت وجودی و تشکیل چنین نهادی در جامعه ایرانی – کانادایی عنوان شد از جمله موارد زیر بود:آگهی

آگهی

حفاظت از منافع جامعه ایرانی – کانادایی و سلامت و امنیت آن در محافل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کانادا؛ ایجاد همکاری مابین جامعه ایرانی- کانادایی و جوامع دیگر کانادا که باعث تقویت و تشویق ثبات و پذیرش فرهنگی در بین جوامع مختلف، درک و اعتماد بین اقشار مختلف جامعه گردد؛ ایجاد محیطی سازنده برای شرکت اعضای جامعه ایرانی – کانادایی در کار گروهی و همکاری برای خدمت به جامعه خود؛ برقرار کردن رابطه مستحکم بین جوامع و سازمان های ایرانی – کانادایی در سراسر کانادا؛ تشخیص، معرفی و تشویق رهبران جامعه ایرانی – کانادایی که می توانند صدایی برای جامعه ایرانی- کانادایی باشند و کمک رسانی به آنها برای موفقیت هر چه بیشترشان درمقامهای شهری، استانی، و کشوری؛ معرفی و تشویق و تقدیر از فرهنگ، ارزشها، زبانها و تاریخ ایرانی و حفاظت از احترام، حیثیت، خوشنامی، و موفقیت‌های افراد جامعه ایرانی- کانادایی؛ هدایت منابع و اهداف جامعه ایرانی – کانادایی به سمت پیدا کردن موقعیت/مکان مناسب خود در جامعه کانادایی و ادغام کامل آن در زندگی مدنی کانادا؛ و حمایت از سازمانهای خصوصی و غیر خصوصی که برای افراد نیازمند در جامعه ایرانی خدمات اجتماعی فراهم می کنند.

همه‌ی این اهداف همچنان بر ارزش و اعتبار خود باقی است. و در یکی از نوشته‌های خود در آستانه‌ی تشکیل نخستین مجمع عمومی کنگره ایرانیان کانادا با عنوان «ضرورت تشکیل کنگره ایرانیان کانادا» نوشته بودم:
« اگر در سالهای نخست مهاجرت دغدغه نخستین و شاید ادامه دار بسیاری از افراد نسل اول مهاجران روزشماری برای بازگشت به سرزمین مادری بود، در سالهای اخیر مشغله ذهنی اکثر مهاجران ایرانی به کانادا- که تقریبا تمامی آنان یا شهروندی این کشور را پذیرفته اند و یا در انتظار دریافت آن هستند-، چگونگی ریشه گرفتن بیش از پیش در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و…در وطن دومشان و دستیابی به آرزوها و هدف های شخصی و اجتماعی شان است. همچنین روشن است که یکی از مهمترین و نخستین شرایط به انجام رساندن چنین آرزوها و هدف ها پذیرش و بکارگیری روش ها و قانونمندی های موجود در سیستم جامعه های مدرن و بهره گیری از تجربه های دیگر جوامع مهاجرتی در جامعه ای چند قومی و چند فرهنگی مثل کانادا است… تجربه دیگر جوامع قومی و فرهنگی در کانادا به روشنی نشان می دهد که یکی از عوامل غیرقابل انکار موفقیت های چشمگیر این جوامع، با همه تنوع و تفاوت های فکری یا منافع گروهی که در میان خود دارند – که کاملا طبیعی است-، برخورداری از صدایی یگانه و پرقدرت در ارتباط با سازمان ها و ارگان های کانادایی برای دستیابی به مطالبات به حق و شناخته شده شان در چارچوب قوانین و مقرارات جاری در این کشور است.»

کنگره ایرانیان کانادا تشکیل شد. و اینک پس از چند سال فعالیت کارنامه‌ای دارد که خوب یا بد حاصل تلاش و کوشش همه‌ی افرادی است که از زمان شکل گیری هیئت موسس نخستین تا همه‌ی افرادی که با تمام اختلافات عقیدتی و سلیقه‌های گوناگون، چه پیش از برگزاری نخستین انتخابات و چه پس از آن با عضویت در هیئت مدیره کنگره صدها و بلکه هزاران ساعت وقت و تخصص و تجربه و امکانات مالی کوچک و مختصر خود را هزینه کرده اند تا مهمترین نهاد ضروری برای زندگی در جامعه مهاجرت ایرانیان به کانادا پابرجا بماند.

و نباید ناگفته گذاشت که در این مسیر در کنار همه‌ی افراد صادق و دلسوز که هدفی جز بهبود هرچه بیشتر زندگی همه‌ی افراد جامعه مهاجر ایرانی- کانادایی نداشته‌اند، بوده اند افرادی که با تهمت‌های بی پایه و اساس به اعضای هیئت مدیره، بدگویی‌ها، قهرکردن‌ها، بی اعتنایی‌ها، ابراز خصومت‌های شخصی- زیر پوشش توجه به منافع عمومی جامعه ایرانی- کانادایی- و تلاش برای تحمیل سلیقه‌های اعتقادی- سیاسی شخصی و گروهی خود کوشیده‌اند مانعی در راه انجام وظایف کنگره ایجاد کنند.  همه‌ی این کارشکنی‌ها نیز یا از سوی افرادی با نام حقیقی و یا کسانی که شهامت ابراز نظر و بحث اجتماعی با هویت واقعی خود را نداشته‌اند و پشت نامهای جعلی پنهان شده‌اند، بیان شده است. برخی با زبانی هتاک و پرخاشگرانه و برخی با زبان «هجو» و «لوده‌گی» و «مسخره‌گی»! تلاش‌هایی که بی‌شک و تاکنون، خللی و توقفی در انجام وظیفه همه‌ی کسانی که از آغاز تاکنون در هیئت مدیره کنگره فعال بوده اند ایجاد نکرده است.

شاید بتوان اعلام کرد که کنگره ایرانیان کانادا در طول سالهای گذشته می‌توانسته است بسیار بیش از اقداماتی که انجام داده است، انجام دهد. اما مگر نه این است که انتظار از هر فرد و هر گروه و نهاد، آن هم نهادی داوطلبانه، زمانی منطقی و معتبر و منصفانه است که در اندازه توانایی‌ها و امکانات و چهارچوب وظایف نوشته شده برای آن فرد و گروه و نهاد باشد؟

به‌عنوان عضوی همراه و همگام با کنگره ایرانیان کانادا، از آغاز شکل‌گیری رسمی تاکنون باید با صراحت بگویم که اگر امروز نام کنگره ایرانیان کانادا نزد نهادهای دولتی و غیر دولتی کانادا در همه‌ی رده‌های کشوری نامی شناحته شده است، اگر این نهاد توانسته است به رغم همه‌ی کارشکنی‌های مخالفانش پابرجا بماند، میسر نبوده مگر به دلیل حمایت‌های فکری افرادی مسئول در کامییونیتی ایرانی و تعهد فعالان منتخب این نهاد به اجرای دقیق اساسنامه کنگره و هدفهای پیش‌بینی شده برای آن. اساسنامه‌ای که بی‌شک ایرادهای حقوقی متعددی دارد و مانند اساسنامه‌های بسیاری از نهادهای غیرانتفاعی در طول زمان و برخورد با موارد مشخص اجرایی ایرادها و اشکالات آن اشکار می‌شود و مورد اصلاح قرار می‌گیرد.

به رغم همه‌ی نکات فوق و با پرهیز از نگرشی منفی به فعالیت‌های اجتماعی، باید اذعان کنم که بسیار خشنودم که از چند هفته پیش تا کنون شوق و توجه چشمگیری در میان افراد کامییونیتی ایرانی نسبت به کنگره ایرانیان کانادا و مجمع عمومی و انتخابات پیش رو مشاهده می‌شود. روی کرد مثبت و هیجان انگیز افراد فعال کامییونیتی ایرانی- کانادایی به مشارکت در انتخابات کنگره و عضویت در هیئت مدیره را باید به فال نیک گرفت. اگر زمانی نگرانی بسیاری از فعالان کمیته بررسی و تجدیدنظر اساسنامه نخستین این بود که این نهاد زمانی مورد سوء استفاده افراد و گروههایی برای انجام مقاصد عقیدتی- سیاسی قرار نگیرد، امروز با استقبالی که از کنگره ایرانیان کانادا مشاهده می‌شود، می‌توان اطمینان داشت که نهاد نوپای دیروز از چنان خطرهایی جسته‌است و همه‌ی کسانی که در روز یکشنبه 29 اپریل در مجمع عمومی کنگره بعنوان رای دهنده و کاندیدای انتخابات شرکت می‌کنند، حامی و نگهبان یکی از مهمترین نهادهای ضروری برای زندگی مهاجران و شهروندان کانادایی ایرانی تبار خواهند بود. مهاجران و شهروندانی که نسل دومشان- که یا در سالهای کودکی به این سرزمین آمده اند و یا در اینجا متولد شده‌اند-، امروز فعالان صحنه‌های گوناگون جامعه ایرانی- کانادایی هستند و نسل سومشان در دبستان‌ها و مهدکودک‌ها آموزش و پرورش می‌یابند. کنگره ایرانیان کانادا چشم اندازی جز اجرای هدف‌های پیش‌بینی شده برای آنچه که در آغاز این نوشته به آنها اشاره شد نمی‌تواند داشته باشد.

چهارمین مجمع عمومی کنگره ایرانیان کانادا روز یکشنبه 29 اپریل 2012 از ساعت 3 تا 6 بعدازظهر در سالن بزرگ اجتماعات شهرداری نورت یورک برگزار می‌شود.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست