پایان غم انگیز یک پارتی

5 نفر در ادمونتون پارتی گرفتند ولی به علت مصرف بالای مواد مخدر، یکی از آنها مُرد و چهار نفر دیگر راهی بیمارستان شدند!
حادثه در روز یکشنبه در آپارتمانی در ادمونتون واقع در استان آلبرتا اتفاق افتاد.

همسایگان می گویند سه زن جوان و دو مرد در طول روزهای لانگ ویکند در این آپارتمان پارتی گرفته بودند و گاهی در راهروهای ساختمان می دویدند و می خندیدند.
اما عصر روز یکشنبه این پارتی پایانی غم انگیز پیدا کرد.

گزارش ها حاکی است که این گروه چندین بار overdose کردند.
به گفته کارآگاهان پلیس، هر پنج نفر به خود ماده مخدری تزریق کرده بودند که نام آن مشخص نشده.آگهی

آگهی

زن جوانی که در سن بیست و چندسالگی بوده و جان خود را از دست داد، ساکن اصلی آپارتمان بوده. گزارش ها حاکی است که حال دو زن دیگر، بدتر از حال دو مرد بوده است.

Special to SALAM TORONTO
with permission from CBC/Radio- Canada

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست