هوای سرد بی خانمانهای تورنتو را به پناهگاه فرستاد

چند هفته اخیر هوای معتدلی در تورنتو مشاهده شده بود که تا قبل روز دوشنبه حدود 6 درجه بالای صفر بود. اما دوشنبه 5 مارچ هوای بسیار سردی در تورنتو داشتیم…

هواشناسی کانادا هشدار داده بود که درجه حرارت پانزده درجه زیر صفر است که در صورت وزیدن باد، Wind Chill سردتر احساس میشود. بدین ترتیب بیش از 100 آژانس کمک به بی خانمانها امکانات خود را برای پذیرایی از آنان آماده کردند، تا سرمای شدید جان این افراد را تهدید نکند.
کندین پرس
آگهی
آگهی

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست