هشدار شهردار تورنتو به صاحبان سگ

راب فورد شهردار تورنتو به مالکان سگ ها هشدار داد که قلاده آنان را فقط در مناطق مجاز باز کنند در غیر اینصورت جریمه خواهند شد.
پارک هایی در تورنتو وجود دارد که مالکان سگ ها مجاز هستند قلاده سگ خود را باز کنند تا حیوان بتواند به آزادی در آنجا بازی کند.
شهردار می گوید ماموران شهرداری در صورت مشاهده سگ های بدون قلاده، (در سایر نقاط) صاحبان آنها را جریمه خواهند کرد.
کندین پرس

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست