نیاز به عقل سلیم

شیوه گاندی ونلسون ماندلا و مارتین لوترلینگ را بنگرید. این شیوه، به نتایج عالی رسید. پس چرا در مورد مردم ایران، از آن فاصله گرفته شود؟ کسانیکه به تازگی از ایران آمده اند، آنهایی که اخیراً با ایران صحبت کرده اند، اخبار و نقل قولهایی که شنیده میشود، همه حاکی از افزایش رنج و محنت مردم ایران بعلت تشدید تحریم هاست.

دوستی میگوید حتی کشتی های غلات نتوانسته اند محموله خود را به ایران برسانند. دوست دیگری میگوید در ایران قفسه فروشگاهها از مایحتاج ضروری مردم خالی شده.
این روزها تقریباً تمامی کسانیکه با من صحبت کرده اند، شدیداً نگران وابستگان خود در ایران بوده اند.
فشار اجتماعی؟ فشار روحی-روانی؟ فشار اقتصادی؟ همه با هم! نتیجه چه خواهد شد؟

از دوران انقلاب مشروطیت تا امروز، مردم ایران ضمن احترام شدید به اصول دموکراتیک حاکم بر کشورهای غربی، همواره مخالف دخالت خارجی در امور ایران بوده اند.
کودتای ناجوانمردانه 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق، سبب شد که ایرانیان به هر اقدام غرب، بخصوص آمریکا و انگلیس، به دیده سوء ظن بنگرند. آن کودتا سبب شد که مردم ایران عامل همه بدبختی های خود را آمریکا بدانند و بهمین دلیل، در جریان انقلاب 1357 و بعد از آن، خصومتی بی سابقه نسبت به سیاستهای دولت آمریکا از خود نشان دهند.آگهی

آگهی

سالها گذشته، و به دنبال معذرت خواهی های رسمی بعضی از روسای جمهوری و مسئولان آمریکایی، و نیز به دلیل انبوه مشکلات داخلی، و نیز تحولات بی سابقه بین المللی، ایرانیان اتفاقاتی نظیر کودتای 28 مرداد را به پارکینگ خاطرات خود سپرده و بخصوص جوانان و نسل های تحصیلکرده آن خواهان بهترین روابط علمی، ورزشی، دوستی و همکاری با غرب هستند.

مردم ایران نیازمند صلح و آرامشند و درک درست کشورهای دیگر از اوضاع ایران و منطقه و واکنش های منطقی و به دور از خشونت نسبت به جمعیت 75 میلیونی خود را هرگز فراموش نخواهند کرد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست