منطقه یورک قرداد یکی از پیمانکاران را لغو کرد

منطقه یورک در هفته سیزدهم اعتصاب رانندگان، تصمیم گرفت قرارداد یکی از شرکتهای پیمانکار را لغو کند…

شرکت فرست کانادا First Canada که مجری 29 مسیر بود نتوانست با رانندگان توافق کند و قرارداد را از دست داد. دو پیمانکار دیگر بنام Veolia و Miller Transport اخطار هائی از منطقه یورک دریافت کرده اند. منطقه یورک گفته که ماده ای در قرارداد وجود دارد که اگر اعتصاب بیش از 30 روز طول کشید حق پایان دادن به قرار داد پیمانکار را دارد.

مسئولین منطقه یورک امیدوارند که اتوبوسهای مسیر خیابان یانگ تا 5 فوریه به راه بیافتد.
بیل فیش Bill Fisch رئیس هیات مدیره و مدیر عامل منطقه یورک گفت رانندگان در استخدام شرکت ها بوده اند و بایستی در مورد حقوق و مزایای خود با آنها توافق کنند.
دو پیمانکار دیگر تا روز جمعه 20 ژانویه مهلت دارند گزارش اقدامات خود در مورد پایان دادن به اعتصاب را به منطقه یورک اعلام کنند.آگهی

آگهی

Special to SALAM TORONTO
with permission from CBC/Radio- Canada

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست