مراقب کلاه بردارهای برف روب باشید

هر سال با آمدن سرما و نزدیک شدن به زمان بارش برف پلیس به مردم در مورد بستن قراردادهای برف روبی هشدار داده است.

پلیس هرساله اعتراضات زیادی درباره زیر پا گذاشتن شروط قراردادهای برف روبی به پلیس گزارش می شود. 
پلیس می گوید بهتر است که کاملاً در مورد شرکتی که قرار است این کار را انجام دهد تحقیق کنید.
پلیس تاکید می کند که از بستن قرارداد با شرکت هایی که آدرس مشخصی ندارند اجتناب کنید و حتماً پیشینه شرکت را چک کنید.
خصوصاً در مورد آنهایی که برای ارائه خدمات برف روبی پول بسیار کمتری طلب می کنند هوشیار باشید.

کندین پرسآگهی

آگهی

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست