محاکمه شهروند فرانسه بعلت قاچاق دو ایرانی به کانادا با پاسپورت اسرائیلی

شهر ریچموند در استان بریتیش کلمبیا شاهد محاکمه میکائیل جیم پرون Mikael Jim Prone  خواهد بود…

این تبعه فرانسه تحت تعقیب دادگاه قرار دارد.
او با پرواز هواپیمایی چین بهمراه دو ایرانی به ونکوور وارد شده بود. دو مسافر ایرانی که نام آنها فاش نشد ادعا می کنند خواهر و برادر هستند.
آنان میگویند در ایران پاسپورت اسرائیلی دریافت کرده اند و با آن به کشور چین رفته اند و سپس به کانادا آورده شده اند.

این خواهر و برادر ایرانی پس از ورود به کانادا تقاضای پناهندگی کرده اند.
مقامات مرزی کانادا میگویند که پاسپورتها در کوله پشتی «میکائیل جیم پرون» پیدا شده است.آگهی

این شهروند فرانسه میگوید در کوچه بازار با این دو ایرانی آشنا شده و پس از آنکه قرار شد با هم بیزینس داشته باشند به آنها اجازه داده که برایش یک بلیط هواپیما خریداری کنند.
این متهم فرانسوی زبان میگوید نمیداند چرا پاسپورتها در کوله پشتی او بوده اند.

منبع: CBC

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید